Regeling uitvaartdiensten Regeling uitvaartdiensten

Wanneer een lid van de gemeente is overleden kunnen de nabestaanden een beroep doen op onze gemeente om de uitvaartdienst te verzorgen. Daarvoor kunnen de nabestaanden contact opnemen met de predikant of kerkelijk werker van de wijk waartoe de overledene behoorde. Hij of zij zal de kerkelijke uitvaartdienst leiden.
Op verzoek van de overledene en/of nabestaanden kan hiervan afgeweken worden. Uiteraard in overleg met de eigen predikant of kerkelijk werker. Er zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van de overledene en van de nabestaanden, voor zover dit passend is bij een kerkelijke uitvaart en in praktische zin haalbaar is. De mogelijkheid bestaat dat dit extra kosten met zich meebrengt.
In overleg met de predikant of kerkelijk werker kan het tijdstip van de uitvaartdienst worden bepaald. De predikant of kerkelijk werker die de uitvaartdienst leidt informeert, indien nodig, de wijkouderling, organist, koster en het mediateam. Uitvaartdiensten die gehouden worden in de Ontmoetingskerk of vanuit Het Kruispunt kunnen worden uitgezonden via KerkTV. Bij uitvaarten vanaf andere locaties kan de uitvaartonderneming de nabestaanden informeren over de mogelijkheden van online uitzenden.

Verdere informatie en kosten: https://marum.protestantsekerk.net/uitvaartdiensten
terug