PKN
Marum-Noordwijk
 
ANBI ANBI

Kerk
Begroting Rekening Rekening
      2019     2019    2019
Baten      
       

Opbrengsten uit bezittingen
 €        88.523  €        89.132  €        89.046
Bijdragen gemeenteleden  €      191.700  €      202.490  €      197.133
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen  -   -   - 
Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves  €          6.000  €        42.000  - 
Totaal baten  €     286.223  €     332.622  €     286.179
       
Lasten      
       
 
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)
 €      144.908  €      144.809  €      139.239
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €        14.550  €          7.766  €        11.514
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €        15.271  €        15.059  €        15.109
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  €        40.258  €        41.893  €        38.290
Salarissen (koster, organist e.d.)  €        41.800  €        47.259  €        43.086
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €        13.100  €        13.700  €        14.454
Lasten overige eigendommen en inventarissen  €        24.815  €        27.689  €        27.919
Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves  -   €        62.000  - 
Totaal lasten  €     294.702  €     130.175  €     289.611
Resultaat verslagjaar  €       (8.479)  €     (26.553)  €       (3.432)
 

Diaconie

 


Baten
Opbrengsten uit bezittingen
Bijdragen gemeenteleden
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
Incidentele baten, onttrekkingen best.reserves
Totaal baten

Lasten
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en
wereldwijd)
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
Lasten overige diaconale eigendommen en
inventarissen
Salarissen en vergoedingen
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente
Lasten overige eigendommen en inventarissen
Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves
Totaal lasten

Resultaat verslagjaar
Begroting
2019

17.200
9.350
-
0
26.550-

21.700
3.700

-
-
2.250
-
-
27.650

-1.100
Rekening
2019

16.960
13.886
-
2.269
33.115-

29.921
3.337

-
-
1.618
-
-
34.876

-1.761
Rekening
2018

16.637
10.972
-
0
27.609-

22.090
3.309

-
-
1.963
-
-
27.362

247
terug
 
 
 
Let op

KERKDIENSTEN AFGELAST

In onze gemeente houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM en de regels van de overheid. 

Klik hier voor uw collecte bijdrage
of scan de QR-code                

Klik hier om u te registreren

meer
 
Facebook

Volg ons ook op 

 
I

COLLECTEBONNEN

Vrijwillige bijdrage Onderweg

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.