Uitvaarten Uitvaarten

Uitvaarten

Wanneer een lid van de gemeente is overleden kunnen de nabestaanden een beroep doen op onze gemeente om de uitvaartdienst te verzorgen. Daarvoor kunnen de nabestaanden contact opnemen met de predikant of kerkelijk werker van de wijk waartoe de overledene behoorde. Hij of zij zal de kerkelijke uitvaartdienst leiden. Op verzoek van de overledene en/of nabestaanden kan hiervan afgeweken worden. Uiteraard in overleg met de eigen predikant of kerkelijk werker. Er zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van de overledene en van de nabestaanden, voor zover dit passend is bij een kerkelijke uitvaart en in praktische zin haalbaar is. De mogelijkheid bestaat dat dit extra kosten met zich meebrengt.
In overleg met de predikant of kerkelijk werker kan het tijdstip van de uitvaartdienst worden bepaald. De predikant of kerkelijk werker die de uitvaartdienst leidt informeert, indien nodig, de wijkouderling, organist, koster en het mediateam. Uitvaartdiensten die gehouden worden in de Ontmoetingskerk of vanuit Het Kruispunt kunnen worden uitgezonden via KerkTV. Bij uitvaarten vanaf andere locaties kan de uitvaartonderneming de nabestaanden informeren over de mogelijkheden van online uitzenden.


Regeling uitvaarten PG Marum e.o.

De uitvaartdienst wordt geleid door onze eigen voorganger ds. C.J. van den Beukel of kerkelijk werkers dhr. J. Visser en H. Stuut-Vogelzang.  Als de familie iemand anders wil vragen om de uitvaart te leiden, dan dient dit vooraf in goed overleg met de eigen predikant of kerkelijk werker te gaan. Dit geldt ook voor wensen met betrekking tot een eigen organist of musici, extra aankleding. Alle extra kosten die dit met zich meebrengt zijn voor eigen rekening, ook voor leden.

€300,- voor huur van de (verwarmde) kerkzaal en eventuele receptieruimte
€250,- voor ondersteuning en uitvaart door een voorganger van de PG Marum e.o.
€  50,- voor inzet van een organist
€105,- voor het inhuren van het Mediateam en desgewenst registratie op USB-stick.

Voor leden van de kerk (doop- en belijdend lid) wordt op dit bedrag een restitutie verleend ter grootte van maximaal het totaalbedrag van de vrijwillige bijdrage van de voorgaande twee jaren én maximaal ter grootte van de in rekening gebrachte kosten.
Thuiswonende -niet gedoopte- jongeren vanaf 18 jaar zijn lid wanneer zij dit zelf expliciet hebben aangegeven én ingeschreven staan als meegeregistreerde. 

Overige zaken:
Het gebruik van koffie en thee en overige consumpties regelt u afzonderlijk met de koster en wordt bij zowel leden als niet leden in rekening gebracht.
Eventuele liturgieboekjes worden in de regel gedrukt via de begrafenisondernemer

Inhuren Mediateam:
Bij een uitvaartdienst wordt zonder tegenbericht iemand van het Mediateam gevraagd.
Het Mediateam kan foto’s of film via de beamer tonen en muziek laten afspelen.
Van de dienst kan desgewenst een open of gesloten opname worden gemaakt via Kerkdienstgemist.nl

De kosten worden verrekend via uw uitvaartverzorger.
*Mochten bovenstaande kosten voor u onoverkomelijk zijn dan kunt u dit aangeven bij uw predikant of pastoraal werker. Als kerk vinden we daar altijd wel een oplossing voor.

terug