op 10 december is de avondmaalcollecte voor het brandwondencentrum in Beverwijk op 10 december is de avondmaalcollecte voor het brandwondencentrum in Beverwijk

In Brandwondencentrum Beverwijk kunt u rekenen op de meest optimale behandeling van brandwonden met de nieuwste internationaal erkende behandelmethoden. Vaak ontwikkeld door het eigen researchcentrum. De expertise die Brandwondencentrum Beverwijk in de loop van de jaren op heeft gedaan op het gebied van brandwonden, huid en littekens, wordt ook regelmatig toegepast op patiënten met andere aandoeningen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: Necrotiserende fasciitis, uitgebreide traumatische wonden en Toxische epidermale necrolyse (TEN).
Kinderbrandwondencentrum Beverwijk
Het Brandwondencentrum Beverwijk van het Rode Kruis Ziekenhuis heeft ook een speciaal kinderbrandwondencentrum op een deel van de kinderafdeling. Ieder jaar worden er ongeveer 280 kinderen met brandwonden opgenomen. Op de speciale kindersite staat meer over brandwonden, de behandeling en het brandwondencentrum.
Onderzoek
Brandwondencentrum Beverwijk levert topklinische brandwondenzorg. Belangrijke (internationale) doorbraken op het gebied van brandwondenonderzoek komen uit ons brandwondencentrum. Denk aan nieuwe behandelmethoden voor littekens, skin stretching methodieken voor acute brandwonden en ontwikkelingen op het gebied van 3D printen.
Een groot deel van het Nederlandse brandwondenonderzoek vindt plaats onder de vlag van de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland (VSBN). Deze vereniging bundelt de krachten van de drie Nederlandse Brandwondencentra (Brandwondencentrum Beverwijk, Maasstadziekenhuis Rotterdam en Martiniziekenhuis Groningen). Deze bundeling van krachten maakt het patiëntgebonden onderzoek sneller en effectiever.
 
 
geld overmaken naar de diaconie geld overmaken naar de diaconie
Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken? Als diaconie bevelen wij bovenstaande collectes van harte bij u aan. Indien u niet in de gelegenheid bent om deze diensten te bezoeken, kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27INGB0006418127 t.n.v.: Protestantse Gemeente Marum, o.v.v. het doel van de collecte. Of u kunt uw bijdrage op een andere zondag in een envelop, met daarop het doel vermeld, in de collectebus geven.
U KUNT NU OOK GEBRUIK MAKEN VAN DE KERKGELD APP. e-mail: diaconie@ontmoetingskerk-marum.nl.    tel. 06-29110809 website: (http://marum.protestantsekerk.net/diaconie).