PKN
Marum-Noordwijk
 
Collectes diaconie Collectes diaconie
Hieronder vindt u de diaconie collectes t.b.v. een goed doel.

Als diaconie bevelen wij de hierna genoemde collecte(n) van harte bij u aan.
Indien u niet in de gelegenheid bent om de diensten te bezoeken, u ziet en luistert via kerk-tv naar de dienst en u wilt ook graag een bijdrage geven, dan kunt u een bedrag overmaken op de rekening van de diaconie: nummer NL27 RBRB 078.98.12.347,  o.v.v. het doel van de collecte.
 
Collectes Collectes
3 mei: Vluchtelingen Nigeria - Noodhulp Kerk in Actie (1e collecte)
Traumahulp voor slachtoffers Boko Haram in Nigeria
In het noordoosten van Nigeria lijdt de bevolking onder geweld van de islamitische terreurgroep Boko Haram. Ze roven, moorden en branden hele dorpen plat. Plotseling zijn mensen alles kwijt. Joseph vertelt: “Ik kon lang niet meer spreken en dacht alleen aan wraak. Mijn trauma was als een ziekte die mijn hele leven bepaalde.”

Nigeriaanse kerken helpen slachtoffers samen huilen, bidden, pijn delen en accepteren. Zo nodig verwijst men door naar psychiaters. Joseph heeft er baat bij: “Ik leer vrijkomen van mijn pijn en wraak. Soms kan ik weer even gelukkig zijn.”

Geef via de collecte meer slachtoffers van geweld kans hun trauma’s te verwerken. Of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Nigeria. Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/vluchtelingen-nigeria.
 
Collectes Collectes
10 mei: Dorcas (1e collecte)
Bij Dorcas gelooft men in gerechtigheid en is men overtuigd van het prachtige potentieel in ieder mens. Ze zien een wereld vol unieke mensen, die leven onder uiteenlopende omstandigheden. Kwetsbaar en krachtig tegelijk. Ze weten dat niet ieder mens dezelfde kansen en mogelijkheden heeft. Daarom bieden ze hulp als de nood aan de man is. En redden ze levens wanneer die worden bedreigd. Daarom creëren zij kansen in situaties die kansloos lijken. Betere vooruitzichten in tijden die uitzichtloos lijken. Daarom helpen ze mensen overeind als ze gevallen zijn. En bieden perspectief voor de allerarmsten. Men  ziet hen die ongezien zijn. Dat doen ze vanuit Nederland, ver over onze landsgrenzen. Ze zijn daar waar het nodig is. Daar waar ze nodig zijn. Nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. Als effectief instrument om levens van mensen te raken. Ze kijken mensen in de ogen en trekken met hen op. Ze geloven in de kracht van God. En daarom geloven ze in de kracht van mensen.

 
 
Collectes Collectes
17 mei: Lepra Zending (Vesperdienst 19.00 uur)

Leprazending is een internationale christelijke organisatie die lepra bestrijdt. In onze strijd vergeten we de individuele patiënt niet, en behandelen hem of haar met aandacht en liefde. Leprapatiënten worden vaak gediscrimineerd en buitengesloten. Wij willen juist deze mensen medisch, sociaal en geestelijk bijstaan. Op die manier dragen we Gods liefde uit.

Als internationale organisatie The Leprosy Mission met 31 partnerlanden, bieden we leprapatiënten een nieuw leven. We bieden medische hulp, geven vakopleidingen, verstrekken microkredieten en investeren in voorlichting en onderzoek. Inmiddels hebben we meer dan 140 jaar ervaring in dit werk.

Nauw
Met een klein, maar efficiënt team in Nederland – met 8 (parttime) medewerkers en vele vrijwilligers – geven we mensen met lepra nieuwe hoop. Leprazending heeft ruim tweeduizend nationale en internationale veldwerkers en werkt nauw samen met gemeenschappen, kerken, plaatselijke overheden en andere ontwikkelingsorganisaties.

Het werk van Leprazending wordt gedragen door supporters. Zij zijn het hart van ons bestaan. Duizenden Nederlanders strekken zich jaarlijks uit naar leprapatiënten, en steunen ons werk. Samen gaan we de strijd aan tegen lepra, en willen we de ziekte uiteindelijk volkomen uitroeien.

 
 
 
Let op

KERKDIENSTEN AFGELAST

In onze gemeente houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM en de regels van de overheid. 

Klik hier voor uw collecte bijdrage
of scan de QR-code                

meer
 
Platform van kerken Westerkwartier

Nieuwsbrief 06
 
Trefpuntvieringen in Ontmoetingskerk?!
Velen van u weten dat ik werk als Geestelijk Verzorger bij Talant, Zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking. Een deel van mijn werk is voorgaan in de kerkelijke vieringen voor de cliënten, de zgn. ‘Trefpuntvieringen’ op de locatie van Talant in Beetsterzwaag. meer
 
Facebook

Volg ons ook op 

 
I

COLLECTEBONNEN

Vrijwillige bijdrage Onderweg

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.