PKN
Marum-Noordwijk
 
18 april is de collecte voor Light for the world 18 april is de collecte voor Light for the world
Light for the World is een internationale ontwikkelingsorganisatie. Wij geloven in een samenleving met gelijke kansen voor iedereen op cultureel, sociaal, politiek en economisch gebied. We zetten ons in voor toegankelijke oogzorg en ondersteunen inclusief onderwijs en participatie van mensen met een beperking in de maatschappij. 
 
 
collecte van 11 april is voor st. childrens Relief collecte van 11 april is voor st. childrens Relief
Children’s Relief ondersteunt kinderen die in Oost-Europa opgroeien in achterstandssituaties. Zij zijn het meest kwetsbaar en hebben weinig kans op een goede toekomst. De projecten van Children’s Relief richten zich op goede scholing, opvoeding, zorg en aandacht.
Het welzijn van de kinderen staat bij ons voorop. Zij moeten zich kunnen ontplooien tot gezonde volwassenen. Zo kunnen zij betere kansen krijgen in de maatschappij. Children’s Relief heeft in haar geschiedenis al veel kinderen kunnen helpen en begeleiden naar een beter bestaan.
Onze drijfveer is het geloof in Jezus Christus. Vanuit dat geloof wil Children’s Relief mensen enthousiast maken om zich in te zetten voor de zwakkeren op deze wereld. Willen wij hen ook toerusten tot deze dienstbaarheid. Wij sturen teams uit naar onze projecten. Mensen kunnen zich voor korte of langere tijd inzetten in Oost-Europa.
Wij laten ons in ons werk leiden door de volgende kernwaarden: persoonlijk, praktisch, bewogen, samenwerken en christelijk. Wij geloven, dat het leven van ieder mens waardevol en kostbaar is. Dat wij in deze mensen moeten investeren vanuit de opdracht onze naasten lief te hebben als onszelf.
 
 
collecte van 4 april voor kerk in actie ,kinderen in de knel collecte van 4 april voor kerk in actie ,kinderen in de knel
Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die hen helpt met huiswerkbegeleiding en persoonlijke gesprekken. Er worden ook jongerenkampen georganiseerd. Zo leren de jongeren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een beter leven.

 
 
collecte van 1 april is voor stichting vrienden van Lyndenstein te Beetsterzwaag collecte van 1 april is voor stichting vrienden van Lyndenstein te Beetsterzwaag
De avondmaalcollecte van 1 april, witte donderdag, is voor stichting vrienden van Lyndenstein te Beetsterzwaag.
Al sinds 1983 zet deze stichting zich in voor de leerlingen van School Lyndenstein in Beetsterzwaag. School Lyndenstein is een school voor leerlingen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking.
Als de school niet voldoende middelen heeft om bepaalde activiteiten en /of projecten te organiseren springt deze stichting bij.
U kunt hierbij denken aan:
 • Schoolkampen, waarbij rekening gehouden wordt met kinderen in een rolstoel.
 • een bijdrage aan een aangepaste speeltuin voor jongere kinderen en een rolstoeltoegankelijk speelkasteel voor oudere kinderen;
 • muziekinstrumenten die aangepast zijn, lessenaars om de bladmuziek op te zetten, aanschaf cd's;
  attributen om samen toneel te kunnen spelen;
  ondersteuning om te kunnen paardrijden;
 • mega skelters;
  aangepaste picknicktafels
  Bovengenoemde voorbeelden kunnen helaas niet zomaar bekostigd worden uit de middelen die de school ter beschikking staan. Nee, voor het realiseren van dergelijke activiteiten heb je vrienden nodig. Vrienden, die zulke extra activiteiten voor de leerlingen en jonge revalidanten belangrijk vinden en daarom bereid zijn een financiële bijdrage te geven. Soms gaat het om heel eenvoudige voorzieningen die voor een ander zo vanzelfsprekend zijn.
.
 
 
Collectes diaconie Collectes diaconie
Hieronder vindt u de diaconie collectes t.b.v. een goed doel.

Als diaconie bevelen wij de hierna genoemde collecte(n) van harte bij u aan.
Indien u niet in de gelegenheid bent om de diensten te bezoeken, u ziet en luistert via kerk-tv naar de dienst en u wilt ook graag een bijdrage geven, dan kunt u een bedrag overmaken op de rekening van de diaconie: nummer NL27 RBRB 078.98.12.347,  o.v.v. het doel van de collecte.
 
 
 
Let op

KERKDIENSTEN AFGELAST

In onze gemeente houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM en de regels van de overheid. 

Klik hier voor uw collecte bijdrage
of scan de QR-code                

Klik hier om u te registreren

meer
 
Facebook

Volg ons ook op 

 
I

COLLECTEBONNEN

Vrijwillige bijdrage Onderweg

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.