Activiteiten 2023 - 2024 Activiteiten 2023 - 2024
Welkom op de pagina van Vorming en Toerusting.
U vindt hier informatie over geplande activiteiten. Na onderstaand overzicht volgen korte beschrijvingen. Indien beschikbaar is daar ook uitgebreidere informatie te bereiken door onderaan te klikken op lees meer ». Klikken op de naam van de activiteit in onderstaand overzicht brengt u direct naar de uitgebreidere toelichting.

Geregeld komen er aankondigingen binnen van (vorming/toerustings-)activiteiten buiten onze gemeente.
Deze aankondigingen plaatsen we op deze pagina.

Overzicht

 
Activiteit (Eerste) bijeenkomst
Biblioloog 12 september
60+ gespreksgroep 28 september
Alphacursus 30 september
Van God spreken 26 september
Van sjabloon tot symbool 15 oktober
Leeskring 28 oktober
Emmaüswandelingen 12 mei
Films die uitnodigen tot een gesprek 25 februari
Lezing ds. R. Sietsma: Ga mee! 15 november
Verlies en rouw . . . en hoe nu verder? 13 december
Belijdenisgespreksgroep 7 januari
Geschiedenis van de Romaanse Kerk 30 januari
Kerkmuziek en liturgie 3 maart 
 
Biblioloog Biblioloog
Hoe breng je de Bijbel dichter bij jezelf, en bij het leven van alledag? Hoe kun je een Bijbelverhaal op creatieve wijze samen met anderen van binnen beleven en vruchtbaar maken voor persoonlijke groei en voor de preek van komende zondag?
Biblioloog is een manier om samen op zoek te gaan naar de uitleg van een Bijbelgedeelte. De bijeenkomsten worden geleid door ds. Ineke van den Beukel.
Eerste bijeenkomst: dinsdag 12 september; 19.30 - 20.00 uur.
lees meer »
 
Gespreksgroep 60+ Gespreksgroep 60+
Iedere laatste donderdag van de maand komt deze groep onder leiding van Hennie Stuut-Vogelzang bij elkaar om een Bijbels onderwerp te bespreken.
Eerste bijeenkomst: donderdag 28 september; 09.30 uur.
lees meer »
 
OntmoetingsAlpha

Alphacursus weer van Start in en rond Marum
OntmoetingsAlpha
Kom je regelmatig in de kerk, maar wil je wel eens een kernachtige update over de inhoud van het christelijk geloof? Ben je of ken je iemand die niet goed weet wat ‘ie van het geloof moet vinden en
verwachten? Heb je meer vragen dan antwoorden? Zou je graag meer willen beleven aan het geloof? Lees dan door!
Eerste bijeenkomst: zaterdag 30 september; 18.30 uur.
lees meer »
 
Van God spreken Van God spreken
We lezen en bespreken onder leiding van Marcus Klomp het boekje Van God spreken, waarin journalist Job van Schaik (DvhN) de gesprekken die hij heeft gehouden met predikant en oud-studiegenoot Wouter Slob beschrijft. Slob zet zijn visie op God, geloof, zonde, genade en diverse andere theologisch relevante thema’s uiteen; Van Schaik dwingt hem dit helder te verwoorden.
Eerste bijeenkomst: dinsdag 26 september; 19.30 – 21.30 uur.
lees meer »
 
Van sjabloon tot symbool: bezoek aan de synagoge van Groningen Van sjabloon tot symbool: bezoek aan de synagoge van Groningen
Onder leiding van een gids verkennen we de synagoge van Groningen. We leren iets over de joodse feestdagen: sjabbat, chanoeka en pesach.
Onder begeleiding van kunstenares Emily Wortel maken we kunst naar aanleiding van symbolen die we in de synagoge hebben gezien.
Maximaal 14 deelnemers; aanmelden vóór 1 oktober bij Pim Veendijk-Migchels.
Zondag 15 oktober.
lees meer »
 
Leeskring Leeskring
Alleen met een boek op de bank is leuk. Maar het is nog leuker als je over een boek, de schrijver en literatuur kunt praten met anderen. Een leeskring is een kleine groep mensen die gedurende een periode van meestal zes à acht weken hetzelfde boek leest. Daarna komen we samen om te praten en te discussiëren over het boek.
Eerste bijeenkomst: donderdag 26 oktober; 15.00 - 16.00 uur in Het Trefpunt.
lees meer »
 
Emmaüswandelingen Emmaüswandelingen

Na een korte inleiding gaan de deelnemers twee aan twee wandelen. Al pratende over de aangereikte vragen, ervaren ze misschien iets van de onbekende derde, zoals de twee leerlingen van Jezus op weg naar Emmaüs een derde persoon hebben ervaren die hun gesprek kleur gaf.
zondag 29 oktober; 15.00 uur.
zondag 12 mei; 15.00 uur.
lees meer »
 
Films die uitnodigen tot een gesprek Films die uitnodigen tot een gesprek
Samen een film kijken en daar na afloop nog even over napraten. We sluiten de middag af met een eenvoudige maaltijd.
zondag 5 november; 15.00 uur: Sonny Boy
zondag 25 februari; 15.00 uur: Where the Crawdads Sing
lees meer »
 
Lezing ds. R. Sietsma: Ga mee! Lezing ds. R. Sietsma: Ga mee!
Vanaf september 2023 is het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’. Ds. R. Sietsma, predikant van de Immanuëlkerk in Marum (Nederlandse Gereformeerde kerk) heeft jaren in Brazilië gewerkt als gemeentepredikant. Hij vertelt vanuit eigen ervaring hoe het is om in gezamenlijkheid te getuigen van Gods liefde.
Woensdag 15 november; 19.30 uur.

 
lees meer »
 
Verlies en rouw . . . en hoe nu verder? Verlies en rouw . . . en hoe nu verder?
Het delen van ervaringen kan een steun zijn bij het dragen van verlies en het vinden van een nieuwe levensbalans.
Harjanne de Boer-Lodewijks nodigt je uit voor koffie en informatie.
Eerste bijeenkomst: woensdag 13 december; 10.00 uur.
lees meer »
 
Belijdenisgespreksgroep Belijdenisgespreksgroep
Vanaf begin januari is er een gespreksgroep voor iedereen die overweegt belijdenis te doen.
In de periode tot Pasen zijn er zeven avonden onder leiding van ds. Ineke van den Beukel.
Eerste bijeenkomst: zondag 7 januari; 11.00 uur.
lees meer »
 
Geschiedenis van de Romaanse Kerk Geschiedenis van de Romaanse Kerk
Geert Braam heeft zich verdiept in de geschiedenis van de Romaanse Kerk in Marum. Hij vertelt ons wat hij te weten is gekomen over dit uit de 12e eeuw stammende kerkgebouw.
dinsdag 30 januari; 19.30 uur.
 
Kerkmuziek en liturgie Kerkmuziek en liturgie
In de ochtenddienst op 3 maart zal er extra aandacht zijn voor de rol van kerkmuziek in de liturgie. In deze dienst gaat Jelmer Visser voor. Medewerking wordt verleend door musicus Jellegeert Postma.
zondag 3 maart; 10.30 uur.
 
Samenstelling commissie V&T Samenstelling commissie V&T
Jelmer Visser, kerkelijk werker (vz)
H. Veendijk-Migchels
H. Bakker
G. Postmus

 
 
Activiteiten in andere gemeenten Activiteiten in andere gemeenten
lees meer »