Nieuwsbrief classispredikant december 2023 Nieuwsbrief classispredikant december 2023
Nieuwsbrief 
 
preekvoorzieners slaan alarm preekvoorzieners slaan alarm
Preekvoorzieners slaan alarm

Classispredikant ds. J. Hommes
PREEKVOORZIENERS SLAAN ALARM
‘WEL EEN KERK, NIEMAND OP DE KANSEL’
Dinsdag 5 september 2023 om 20.00 uur
Het is vlak voor Pasen 2023 wanneer een aantal preekvoorzieners, zo noem ik ze maar even, alarm slaan. Ze proberen te voorzien in voorgangers voor 2024 en geven aan grote moeite te hebben om dat in te vullen. Er zijn te weinig voorgangers, wellicht te veel vierplekken die invulling vragen en iedereen begint steeds vroeger met bellen. Er wordt gezocht naar oplossingen en dan vooral in het aantal voorgangers: zijn er nog mensen die we kunnen benaderen die niet predikant of kerkelijk werker in de Protestantse Kerk zijn? Zijn er nog anderen die we tot nu toe niet inzetten? Is het mogelijk een overzicht te krijgen van emeriti die kunnen worden gevraagd?
Er is een groep preekvoorzieners die in dezen proberen samen proberen te werken. Ze zoeken naar alternatieven, wisselen lijstjes met namen uit en dergelijke. Zij geven een aantal zaken aan:
1. Het vroegtijdig roosteren
2. De toekomst
3. Preekconsent kerkelijk werkers, is vanaf nu geldig voor alle gemeenten, niet alleen voor hun eigen gemeente
4. Inzet van gekwalificeerde voorgangers (HBO of WO) opgeleid, maar géén preekconsent.
5. Geestelijk verzorgers (HBO of WO) opgeleid, maar géén preekconsent
6. Inzet van gemeenteleden die kunnen voorgaan
We hebben afgesproken jullie allemaal uit te nodigen voor een bijeenkomst om te delen en te zoeken naar mogelijkheden, wellicht te horen hoe sommigen dat nu al anders aanpakken.
We hebben gekozen voor dinsdag 5 september 2023, de locatie wordt nog bekend gemaakt, maar eerst de datum: 5 september om 20.00 uur, want velen van jullie werken overdag. 
We sturen de uitnodiging via de kerkenraad, want van de meeste preekvoorzieners hebben wij geen gegevens. Nogmaals, van harte uitgenodigd.
Hartelijke groet, ds. Jan Hommes
j.hommes@protestantsekerk.nl
0651999711
Glimmen, 13 april 2023
 
Beleidsplan classis 2023-2028 naar duurzaam gemeente zijn Beleidsplan classis 2023-2028 naar duurzaam gemeente zijn
Zie link: Naar duurzaam gemeente-zijn.pdf