Kerkelijk Bureau Kerkelijk Bureau

De ledenadministratie van onze gemeente wordt verzorgd door:
L. Kooistra
Nieuweweg 56
9364 PD NUIS
(0594) 64 64 56
e-mail

Op het kerkelijk bureau kunt u terecht voor de volgende zaken:

  • berichten van geboorte en overlijden
  • inleveren en aanvragen van attestaties
  • aangifte van verhuizing binnen of buiten de gemeente
     
terug