PKN
Marum-Noordwijk
 
Vacature Jeugdwerker

Tweedelijns jeugdwerker / 12 uur per week
Vacature Jeugdwerker
De Protestantse Gemeente Marum e.o. is geworteld in het geloof in Jezus Christus, de Zoon van God.
Naar Zijn voorbeeld wil de kerk in woord en daad dienstbaar zijn aan de gemeenschap in Marum en omstreken.
Wij willen een gemeente van Jezus Christus zijn waarin de ontmoeting centraal staat.

Voor de ondersteuning van de vrijwilligers binnen het bestaande jeugdwerk zoeken wij een inspirerende en verbindende

Tweedelijns jeugdwerker / 12 uur per week
           
De jeugdwerker maakt deel uit van het pastorale team van onze gemeente.

Op onze website www.ontmoetingskerk-marum.nl zijn de volledige functie-eisen en taakomschrijving te vinden. Reacties ontvangen wij graag voor 31 januari per email via scriba@ontmoetingskerk-marum.nl.


 
lees meer »
 
Jeugdraad

KiK Marum
Jeugdraad

Jeugdraad KiK (Kind in Kerk)

De Jeugdraad is een overkoepelend samenwerkingsorgaan van alle vormen van kerkelijk jeugd- en jongerenwerk binnen onze gemeente.
Het jeugdwerk Marum heeft tot doel dat ieder kind en elke jongere gaat vertrouwen op God en zijn liefde leert kennen! By head, heart en hands!
Dat ze Jezus aannemen in hun leven, Hem eren en volgen. Dat ze groeien in geloof en het dienen van God en de naaste. En wat is het mooi dat ze al zo jong God mogen leren kennen als een échte Vader en Vriend!

Kinderen zijn fantastisch. Geloof als een kind!

Kinderen hebben volop vragen. Zijn ontvankelijk voor antwoorden. Vertrouwen als een kind. Het geloof van een kind, zoals Jezus het bedoelt, is onvoorwaardelijk aannemen, accepteren wat de Ander je vertelt.
En dat doen we graag op allerlei manieren bij KiK.
Als je gelooft als een kind, stel je veel vragen aan God. Dan ben je ervan overtuigd dat het antwoord bij Hem te vinden is.

Je mag altijd en overal bidden!
Vraag alles aan God.
Als een kind….

KiK hoopt dat alle kinderen Jezus zullen gaan vinden en gaan volgen.


Kik bestaat uit o.a.: opvang, kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool, tienernevendienst, kinderkerk, meetingpoint, catechese, soos en vele activiteiten. Omdat we voor iedere groep samenkomsten organiseren en diverse materiaal gebruiken is er voor alle groepen veel te vertellen en te ontdekken.
Onze rode draad is: Dat ieder kind en elke jongere het vertrouwen op en de liefde van God leert kennen. Om ouders en kinderen een basis te geven/bieden waardoor ze het geloof in God hebben/leren als fundament voor hun leven.

Wil je meer weten over KiK of heb je vragen op opmerkingen laat het ons weten. Mail naar: jeugdraad@ontmoetingskerk-marum.nl

Volg ons ook op Facebook en Instagram. 


 

 

 
Kinderoppas

Kinderoppas

Iedere zondagmorgen is er voor de kerkbezoekers van wie de kinderen nog te klein zijn voor de kerkdienst kinderoppas in "Ons Centrum".

 
 
 
Vacatures
Er zijn twee vacatures in onze gemeente, te weten:
1. Predikant(e)
2. Tweedelijns jeugdwerker / 12 uur per week

Klik op de betreffende vacature voor meer informatie
 
Let op

KERKDIENSTEN AFGELAST

In onze gemeente houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM en de regels van de overheid. 

Klik hier voor uw collecte bijdrage
of scan de QR-code                

Klik hier om u te registreren

meer
 
Facebook

Volg ons ook op 

 
I

COLLECTEBONNEN

Vrijwillige bijdrage Onderweg

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.