Jeugdraad

KiK Marum
Jeugdraad

Jeugdraad KiK (Kind in Kerk)

De Jeugdraad is een overkoepelend samenwerkingsorgaan van alle vormen van kerkelijk jeugd- en jongerenwerk binnen onze gemeente.
Het jeugdwerk Marum heeft tot doel dat ieder kind en elke jongere gaat vertrouwen op God en zijn liefde leert kennen! By head, heart en hands!
Dat ze Jezus aannemen in hun leven, Hem eren en volgen. Dat ze groeien in geloof en het dienen van God en de naaste. En wat is het mooi dat ze al zo jong God mogen leren kennen als een échte Vader en Vriend!

Kinderen zijn fantastisch. Geloof als een kind!

Kinderen hebben volop vragen. Zijn ontvankelijk voor antwoorden. Vertrouwen als een kind. Het geloof van een kind, zoals Jezus het bedoelt, is onvoorwaardelijk aannemen, accepteren wat de Ander je vertelt.
En dat doen we graag op allerlei manieren bij KiK.
Als je gelooft als een kind, stel je veel vragen aan God. Dan ben je ervan overtuigd dat het antwoord bij Hem te vinden is.

Je mag altijd en overal bidden!
Vraag alles aan God.
Als een kind….

KiK hoopt dat alle kinderen Jezus zullen gaan vinden en gaan volgen.


Kik bestaat uit o.a.: opvang, kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool, tienernevendienst, kinderkerk, meetingpoint, catechese, soos en vele activiteiten. Omdat we voor iedere groep samenkomsten organiseren en diverse materiaal gebruiken is er voor alle groepen veel te vertellen en te ontdekken.
Onze rode draad is: Dat ieder kind en elke jongere het vertrouwen op en de liefde van God leert kennen. Om ouders en kinderen een basis te geven/bieden waardoor ze het geloof in God hebben/leren als fundament voor hun leven.

Wil je meer weten over KiK of heb je vragen op opmerkingen laat het ons weten. Mail naar: jeugdraad@ontmoetingskerk-marum.nl

Volg ons ook op Facebook en Instagram. 


 

 

 
Kinderoppas

Kinderoppas

Iedere zondagmorgen is er voor de kerkbezoekers van wie de kinderen nog te klein zijn voor de kerkdienst kinderoppas in "Ons Centrum".