Commissie erediensten Commissie erediensten
Commissie Erediensten
De Commissie Erediensten houdt zich bezig met de coördinatie van de organisatie van alle diensten die gedurende het jaar worden gehouden in de gemeente. Dit betreft taken op het gebied van de planning, organisatie en invulling van de diensten. De rol van de Commissie Erediensten is om ervoor te zorgen dat de diensten gepland en georganiseerd worden. De diensten worden door de predikant, evt. samen met een groepje vaste en/of wisselende medewerkenden voorbereid. 

 
lees meer »
 
Samenstelling commissie Samenstelling commissie
Samenstelling commissie Erediensten

Hanneke van Bethlehem-Bouwsema (voorzitter)
Wim Veldman

Bert Borkhuis
Romkje Sietske Vos-Hospes
Annet de Vries-Poelman (preekvoorziener)
ds. Ineke van den Beukel
 
Antependia Antependia

Antependia
De commissie Erediensten heeft in het verleden een antependiaboekje gemaakt die een duidelijk beeld geeft van het gebruik en de symboliek van de antependia zoals die in onze kerk gehanteerd worden. In de ontmoetingshal hangt een grote 'Liturgische Klok' waarop de liturgische kleur van de zondag of feestdag wordt aangegeven. De symboliek die achter de kleuren en voorstellingen zit, kunt u nog eens rustig in dit boekje nalezen.