Wat doen wij Wat doen wij

De diaconie van de Protestantse gemeente Marum-Noordwijk houdt zich naast de praktische zaken tijdens en rond de erediensten ook bezig met de coördinatie en organisatie van:

Kerkautos
Bloemen uit de kerk
Omzien naar Elkaar
Attenties voor oudere gemeenteleden
Organisatie van een middag voor oudere gemeenteleden
 

Meer informatie over deze zaken kunt u krijgen via diaconie@ontmoetingskerk-marum.nl

Ook bepaalt de diaconie de bestemming voor de opbrengsten van de diaconale collecten die worden gehouden. Over collecten in de komende periode vindt u informatie onder het 'kopje' collecten.

De diaconie is een actieve en enthousiaste groep mensen die zich tot doel heeft gesteld 'om te zien naar elkaar' en te proberen op welke manier dan ook de hulp te bieden waar dit nodig zou kunnen zijn. 

 

lees meer »
 
Noodhulp omzien naar elkaar Noodhulp omzien naar elkaar
Gevraagd ......

“Omzien naar elkaar” is bestemd voor mensen die bijvoorbeeld oppas bij ziekte nodig hebben, voor hulp bij huishoudelijke werkzaamheden, hulp bij tuinieren, begeleiding en/of vervoer naar het ziekenhuis of verpleeghuis. Maar het is ook bestemd voor mensen die zich eenzaam voelen en graag zo nu en dan een bezoekje thuis krijgen, of even met hen uit wandelen willen gaan.
We hebben tot nu toe nog steeds gemeenteleden kunnen benaderen om dergelijke hulp te kunnen bieden.
Daar het aantal verzoeken het laatste half jaar toeneemt willen we graag een lijst samenstellen waaruit we vrijwilligers kunnen benaderen om aan de toenemende vraag te kunnen blijven voldoen.
Indien u al enthousiast geworden bent of nog informatie wenst kunt u contact opnemen bij ons aanspreekpunt binnen de diaconie:
- Pietsje Reitsema tel. 0594-64 24 14 of 06-24 90 47 94
lees meer »
 
Wijkindeling Wijkindeling

Elke wijk heeft, naast een ouderling en verscheidene contactpersonen, een diaken toegewezen. Hieronder een overzicht van de wijken en de bijbehorende diaken:

Wijk:  Diaken:
1         Grietje Dijkstra
2         Grietje Dijkstra
3         Grietje Dijkstra
4         Pietsje Reitsema
5         Jan Kock
6         Ale van der Til
7         Harry Duursema
8         Ale van der Til
9         Willy Vastenburg
10       Pietsje Reitsema
11       Willy Vastenburg
12       Willy Vastenburg
13       Grietje van Dalen
14       Grietje van Dalen
15       Jan Kock
16       Jan Kock
17       Ale van der Til
18       Harry Duursema
19       Harry Duursema
20       Luit Brondijk