wensenlijst voor de voedselbank in december 2023 wensenlijst voor de voedselbank in december 2023
DECEMBER
Houdbare melk
Houdbare koffiemelk
Zuurkool
Boerenkool (gedroogd of in pot)
Erwtensoep in blik
Rookworst
Soep in pakje (droog)
Thee

Inleverpunten zijn de hal van de kerk en/of bij de familie Kooiker, Rozenlaan 7.

Tevens kunt de DE-zegels inleveren en de zegel van de Poiesz.
 
artikel over stichting platform westerkwartier en schuldhulpmaatje artikel over stichting platform westerkwartier en schuldhulpmaatje
Stichting Schuldhulpmaatje Westerkwartier (SHMW) www.schuldhulpmaatje.nl/westerkwartier heeft vanaf 1 juli 2023 een eigen bestuur.
Stichting Platform Kerken Westerkwartier (PKW) info@pkwhelpt.nl en SHMW waren voorheen ondergebracht in één gezamenlijk bestuur van het PKW.
Waarom deze stap? En wat zijn de doelstellingen van beiden? En wat doen ze dan?

Platform Kerken Westerkwartier PKW

PKW en voorganger PK Zuidhorn is gestart in 2015 onder leiding van Klaas Wildeboer. Klaas is per 1 juli gestopt als voorzitter. PKW gaat nu zelfstandig verder en SHMW heeft een apart stichtingsbestuur gekregen.
Een eigen bestuur voor SHMW zorgt voor meer slagvaardigheid in de samenwerking met De Schans en Humanitas en betere mogelijkheden om te kunnen reageren op huidige ontwikkelingen op het gebied van de Schuldhulpverlening in het Westerkwartier.
De verbinding blijft bestaan.  De gezamenlijke kerken in het Westerkwartier vormen de grondslag en zijn de voedingsbodem voor beide. Veel hulpvragers worden graag bijgestaan door iemand met een kerkelijke achtergrond en kerken zijn ook de belangrijkste financiële ondersteuner van PKW en SHMW. Allebei buigen zij zich over de problematiek van armoede.

Platform Kerken Westerkwartier is een samenwerking en ontmoetingsplek voor de 25 deelnemende kerken. Er wordt regelmatig informatie gedeeld op het gebied van diaconie en pastoraat. Er is een jaarlijkse bijeenkomst samen met SHM-W. Deze is dit jaar op 11 november 2023 in De Rank te Zuidhorn. Er is een website en er zijn nieuwsbrieven. PKW maakt deel uit van de Samenwerkende Hulporganisaties Westerkwartier en is lid van het gemeentelijke kernteam van het Armoedepact. Voorbeelden van dit pact zijn Energiearmoede en de Pakjesboot, waarbij gezinnen onder de armoedegrens een zak met Sinterklaascadeautjes ontvangen.

Het PKW bestuur bestaat uit:
Voorzitter Hans Koenders, Marum
Secretaris Hilda van Schalkwijk, Zuidhorn
Penningmeester André de Jong, Leek
Markus Klomp, Marum
Johan Hoornenborg, Opende
Jan Jellema, Marum

U kunt met ons in contact komen door te mailen naar info@pkwhelpt.nl  …..
Schuldhulpmaatje Westerkwartier (SHMW)

SHMW is gelieerd aan het PKW en aan de landelijke organisatie Schuldhulpmaatje Nederland. Deze organisatie heeft onlangs haar 12,5 jarig bestaan gevierd. SHM Nederland is op veel locaties/gemeenten vertegenwoordigd (± 123) en streeft een landelijke dekking na.
Voor de gemeente Westerkwartier zijn we als vrijwilligersorganisatie een vertegenwoordiger uit de samenleving. Buiten professionele organisaties is dat een belangrijke ondersteuning bij schuldenproblematiek.

SchuldHulpMaatje is er voor:
  • mensen die niet weten hoe ze rond moeten komen;
  • mensen die in de financiële problemen dreigen te komen;
  • mensen die schulden hebben.
  • Wij nemen mensen niet de verantwoordelijkheid uit handen en we geven ook geen geld.
Ons doel is: mensen helpen om financieel beter in balans te komen, zodat iemand het zelf kan.
Dit is hoe Schuldhulpmaatje helpt:
  • We nemen de tijd om te luisteren naar het verhaal;
  • We zetten samen met de hulpvrager inkomsten, uitgaven, schulden en betalingsachterstanden op een rij;
  • We zoeken samen naar oplossingen. We leren mensen hoe ze uitgaven kunnen plannen en hun administratie kunnen bijhouden. Als er professionele schuldhulpverlening nodig is dan blijft het Maatje ondersteunen.

De kracht van SchuldHulpMaatje Westerkwartier zit in SAMEN lukt ‘t….
* Het Maatje zijn. Dat is laagdrempelig. Iemand die vlak bij je staat loopt met je mee. Het doel is dat mensen weer zelf de regie over hun leven krijgen.
* Het langdurig begeleiden van mensen. Dat is een tweede kracht van SHM. De vrijwilligers zien de mensen achter de cijfers, de schaamte achter de schulden. Vanuit het idee SAMEN lukt ‘t…. ben je samen sterk en voorkom je dat mensen weer terugvallen in oud gedrag.
En wat blijkt?  Het lukt ook echt SAMEN!
 
Coördinator is Henk Martini tel 06-13392127. www.schuldhulpmaatje.nl/westerkwartier

U kunt ook contact opnemen door te mailen naar info@westerkwartier.schuldhulpmaatje.nl  …….

Het nieuwe bestuur bestaat uit:
Voorzitter Gerdie Klaassen, Zuidhorn
Secretaris Michiel van den Berg, Zuidhorn
Penningmeester Theo Zuidema, Lutjegast
Lid namens PKW André de Jong, Leek 
Henk Wijnands, Zuidhorn

Schuldhulpmaatje zal in een vervolgartikel aan de hand van een praktijkvoorbeeld laten zien hoe mensen, door omstandigheden, plotseling in financiële nood kunnen raken en hoe SHMW steun kan verlenen om hen er weer bovenop te brengen.

Dit artikel vormt vooral ook een uitnodiging om met ons in contact te komen.


 
 
Stichting present zoekt vrijwilligers Stichting present zoekt vrijwilligers
Wie zijn wij en wat is onze missie? Stichting Present wil een brug slaan tussen mensen die hulp hard nodig hebben en daar zelf geen middelen en/of netwerk voor hebben en mensen die graag een keer de handen uit de mouwen willen steken en iemand een keer willen helpen.

Het gaat bij st. Present om het uitvoeren van eenmalige klussen zoals bijv. opknappen van een tuin of schoonmaken van een vervuilde keuken, woonkamer, badkamer.
 Maar ook sociale klussen zoals iemand een dagje uit bezorgen of met ouderen wandelen in de omgeving.
U bent als vrijwilliger dus 1 dag actief.


Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website:  www.presentwesterkwartier.nl

De diaconie heeft zich hierbij aangesloten en ondersteunt  dit  van harte.
Daarom zoeken we  nu ook in Marum e.o. vrijwilligers om incidenteel een klusje uit te voeren.  
U werkt nooit alleen, maar altijd in een groepje.
 De eerste vrijwilligers hebben zich inmiddels gemeld !  Wie volgt?
Wij wachten uw reacties af.
U kunt u aanmelden via de e-mail: gr.vandalen@kpnmail.nl
Of bellen naar Grietje van Dalen:   0594-644096   ’s avonds tussen 19.00 en 20.00 uur.

 
 
Omzien naar elkaar Omzien naar elkaar
Omzien naar elkaar is er om u te helpen, maar ook om de mantelzorgers te ontzien.
Te denken valt aan het brengen van een bezoekje aan iemand die er alleen voor staat, een stukje wandelen, rijden naar het ziekenhuis of dokter.
Misschien lukt het nog niet om zelf weer boodschappen te doen.
Er zijn vast nog wel meer dingen te benoemen en problemen waar u even niet uitkomt.
U kunt dan contact opnemen met Pietsje Reitsema-Zijlstra, tel. 0594-642414    mobiel  06-24904794.
E-mailen mag ook : : genp.reitsema@ziggo.nl.
U kunt ook contact opnemen met uw wijkdiaken.

Nu is er natuurlijk ook de andere kant van Omzien naar elkaar!
Als we aanvragen krijgen, is het ook nodig dat wij vrijwilligers hebben die de hulp kunnen bieden!!
En wij hebben de afgelopen weken een aantal aanvragen gekregen.
We zijn nu dus op naar mensen die ons willen helpen.
Meld u aan bij Pietsje Reitsema-Zijlstra.
Ook als u denkt, het komt mij nu niet uit, maar over een poosje misschien wel, meld u aan!
Wij kunnen dan een lijst maken met vrijwilligers.
 
 
Oproep Oproep
Enkele gemeenteleden verblijven langdurig buiten onze kerkelijke gemeente.
Vaak kijken zij uit naar een bezoekje.
Vindt u het leuk/gezellig om deze gemeenteleden eens te bezoeken, spreek mij dan een keer aan bij de kerk, tijdens het koffiedrinken of bel naar 0594-549970.
Een mailtje sturen is ook prima! dijkstra4@home.nl

Namens de diaconie, Grietje Dijkstra-Wagenaar

 
 
Inzamelen Inzamelen
Gebruikte brillen, oude mobieltjes en DE-zegels en Poies-zegels kunt u inleveren in  de offerkist. 
De brillen gaan naar Afrika, de mobieltjes worden ingeleverd bij de Stichting Opkikker en de cartridges gaan naar Kerk in Actie waar het jaarlijks een mooi bedrag oplevert dat weer gebruikt wordt voor goede doelen.
De zegels gaan naar de voedselbank. Zij kunnen daar koffie voor de DE-zegels voor halen en andere boodschappen bij de Poiesz.
De offerkisten staan in de hal van de kerk.

 
 
Lektuurkast Lektuurkast
We willen een ieder van u graag attenderen op de lektuurkast in de ontmoetingshal.
Deze lektuur mag u geheel vrijblijvend meenemen om thuis rustig door te lezen.