PKN
Protestantse gemeente Marum e.o.
 
Stichting present zoekt vrijwilligers Stichting present zoekt vrijwilligers

Wie zijn wij en wat is onze missie? Stichting Present wil een brug slaan tussen mensen die hulp hard nodig hebben en daar zelf geen middelen en/of netwerk voor hebben en mensen die graag een keer de handen uit de mouwen willen steken en iemand een keer willen helpen.

Het gaat bij st. Present om het uitvoeren van eenmalige klussen zoals bijv. opknappen van een tuin of schoonmaken van een vervuilde keuken, woonkamer, badkamer.
 Maar ook sociale klussen zoals iemand een dagje uit bezorgen of met ouderen wandelen in de omgeving.
U bent als vrijwilliger dus 1 dag actief.


Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website:  www.presentwesterkwartier.nl

De diaconie heeft zich hierbij aangesloten en ondersteunt  dit  van harte.
Daarom zoeken we  nu ook in Marum e.o. vrijwilligers om incidenteel een klusje uit te voeren.  
U werkt nooit alleen, maar altijd in een groepje.
 De eerste vrijwilligers hebben zich inmiddels gemeld !  Wie volgt?
Wij wachten uw reacties af.
U kunt u aanmelden via de e-mail: gr.vandalen@kpnmail.nl
Of bellen naar Grietje van Dalen:   0594-644096   ’s avonds tussen 19.00 en 20.00 uur.
 
 
Noodfonds Westerkwartier Noodfonds Westerkwartier
Wellicht heeft u deze week het artikel over het Noodfonds Geef Energie Westerkwartier al in de krant gelezen maar de diaconie wil toch nog graag dit Noodfonds onder uw aandacht brengen.
Het Platform Westerkwartier is een samenwerking van alle diaconieën van alle gezindten in het Westerkwartier. Het Platform Westerkwartier  heeft samen met St. Schuldhulpmaatje, de Voedselbank, Humanitas en Leergeld Westerkwartier de handen ineen geslagen met als resultaat het Noodfonds Geef Energie Westerkwartier.
De Energieprijzen stijgen tot ongekende hoogte. Voor mensen met een smalle beurs is dat een dagelijkse zorg en zorgt voor slapeloze nachten.
Daarom heeft onze landelijke overheid aan de laagste inkomens een bedrag van € 800, - toegezegd via de gemeentes. De gemeente Westerkwartier heeft daar nog eens € 200,- bovenop gedaan.
Ook compenseert de landelijke overheid via een generieke maatregel elke huishouding een bedrag van € 400,- Dit bedrag wordt verrekend via de jaarnota van de energieleverancier.  Of men het nodig is of niet!
Ook is per 1 juli jl. de BTW op energie verlaagd van 21 naar 9 %: dat resulteert voor het  jaar 2022 in een voordeel van nogmaals € 150,-  Totaal dus ongeveer € 550,- !!!
Prachtige maatregelen, maar …..niet genoeg. Er is maatwerk nodig!
De minima zijn mogelijk eerst even geholpen, maar ook huishoudens net boven het minimum en hoger komen nu in de problemen. Deze kunnen vanaf nu een beroep doen op het Noodfonds. Het Noodfonds is er voor alle mensen in de gemeente Westerkwartier die dreigen vast te lopen. Hieruit is een tegemoetkoming in de energiekosten voor 2022 mogelijk.  Na aanmelding verzorgt de St. Schuldhulpmaatje de screening en na toekenning volgt er dan een maandelijks bijdrage.
We vinden het Noodfonds een mooi initiatief, maar…… het Noodfonds moet ook gevuld. Er is geld, heel veel geld nodig.
De gemeente Westerkwartier heeft een substantieel bedrag voor 2022 toegezegd maar……Niet genoeg! Daarom vragen we als diaconie een bijdrage van onze gemeenteleden. We doen een beroep op uw solidariteit. Wellicht heeft u nog een lopend, gunstig vast energiecontract.  We vragen u het belastingvoordeel van € 400,- die u dit jaar ontvangt op uw jaarafrekening, geheel of gedeeltelijk te storten in het Noodfonds. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer NL27RBRB0789812347 van de Diaconie met vermelding t.b.v. Noodfonds.  De kerk is aan zet. Kernwoorden zijn solidariteit en kerk te zijn naar buiten.
De diaconie doet daarom een dringende oproep om een bijdrage.
 
 
Omzien naar elkaar Omzien naar elkaar
Omzien naar elkaar
Omzien naar elkaar is er om u te helpen, maar ook om de mantelzorgers te ontzien.
 Te denken valt aan het brengen van een bezoekje aan iemand die er alleen voor staat, een stukje wandelen, rijden naar het ziekenhuis of dokter.
Misschien lukt het nog niet om zelf weer boodschappen te doen.
Er zijn vast nog wel meer dingen te benoemen en problemen waar u even niet uitkomt.
U kunt dan contact opnemen met Pietsje Reitsema-Zijlstra, tel. 0594-642414    mobiel  06-24904794.
E-mailen mag ook : : genp.reitsema@ziggo.nl.
U kunt ook contact opnemen met uw wijkdiaken.

Nu is er natuurlijk ook de andere kant van Omzien naar elkaar!
Als we aanvragen krijgen, is het ook nodig dat wij vrijwilligers hebben die de hulp kunnen bieden!!
En wij hebben de afgelopen weken een aantal aanvragen gekregen.
We zijn nu dus op naar mensen die ons willen helpen.
Meld u aan bij Pietsje Reitsema-Zijlstra.
Ook als u denkt, het komt mij nu niet uit, maar over een poosje misschien wel, meld u aan!
Wij kunnen dan een lijst maken met vrijwilligers.
 
 
Oproep Oproep
Bezoek gemeenteleden!
Enkele gemeenteleden verblijven langdurig buiten onze kerkelijke gemeente.
Vaak kijken zij uit naar een bezoekje.
Vindt u het leuk/gezellig om deze gemeenteleden eens te bezoeken, spreek mij dan een keer aan bij de kerk, tijdens het koffiedrinken of bel naar 0594-549970.
Een mailtje sturen is ook prima! dijkstra4@home.nl

Namens de diaconie, Grietje Dijkstra-Wagenaar

 
 
Inzamelen Inzamelen
Inzamelen van brillen/ cartridges/mobieltjes/
Gebruikte brillen, oude mobieltjes en DE-zegels en Poies-zegels kunt u inleveren in  de offerkist. 
De brillen gaan naar Afrika, de mobieltjes worden ingeleverd bij de Stichting Opkikker en de cartridges gaan naar Kerk in Actie waar het jaarlijks een mooi bedrag oplevert dat weer gebruikt wordt voor goede doelen.
De zegels gaan naar de voedselbank. Zij kunnen daar koffie voor de DE-zegels voor halen en andere boodschappen bij de Poiesz.
De offerkisten staan in de hal van de kerk.

 
 
Lektuurkast Lektuurkast

We willen een ieder van u graag attenderen op de lektuurkast in de ontmoetingshal.
Deze lektuur mag u geheel vrijblijvend meenemen om thuis rustig door te lezen.
 
 
 
 
Facebook

 
Ineke 30 jaar predikant!
 
Historisch overzicht van de voormalige Gereformeerde Kerk te Marum
website GereformeerdeKerken.info geeft een mooi verhaal van de geschiedenis van onze kerk
 
Steun Eva Borkhuis
Eva Borkhuis gaat met World Servants naar Sierra Leone. Wil je haar helpen om daarmee anderen te helpen? Voor meer info: klik hier 
 
Webshop
Klik op een onderdeel

COLLECTEBONNEN

Vrijwillige bijdrage Onderweg
 

 
Appostel app
Of het nu om collectebonnen of een digitale collecte gaat, met Appostel worden alle mogelijkheden ondersteund.
Klik hier voor uitleg van de app Appostel.
 
wijdekerk
 
Diaconie:
                            
Samenwerkingsverband Vrijwilligersorganisaties Westerkwartier:
Dat mensen die het goed hebben delen met mensen die het moeilijk hebben. Daarom organiseert het SVW een actie van verbondenheid. Het is een gezamenlijke solidariteitsactie van de vrijwilligersorganisaties, gemeente Westerkwartier, particulieren, bedrijven en instellingen om hen die het hoofd niet of nauwelijks boven water kunnen houden, te ondersteunen. Klik op de link voor het hele bericht  --> 
https://marum-noordwijk.protestantsekerk.net/activiteiten

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.