Commissie erediensten Commissie erediensten
Type diensten
In de gemeente wordt gebruik gemaakt van een jaarrooster, waarin verschillende soorten erediensten opgenomen zijn. De meeste ervan komen terug in een meer-wekelijkse structuur. De reden voor de variatie in de diensten is om zoveel mogelijk leden, of groepen leden aan te spreken, van jong tot oud. Dit doen we door aansluiting te zoeken bij hun specifieke voorkeuren qua inhoud, muziekkeuze, opbouw van de dienst, etc. De diensten vinden iedere zondagochtend plaats om 9.30 uur in de Ontmoetingskerk aan de Kruisweg 30, 9363 AD te Marum (tenzij anders aangegeven).

Er zijn verdeeld over de maand verschillende typen erediensten, te weten:
- de klassiek/traditionele dienst, vaak op de eerste zondag van de maand, 
- gezinsdienst, vaak op de tweede zondag van de maand,
- verbindend vieren dienst, vaak op de derde en vierde zondag van de maand, 
- vuurdiensten, gemiddeld 5 keer per jaar.

Op de laatste zondag van de maand hebben de kinderen, naast de reguliere dienst hun eigen viering tijdens de Kinderkerk en Tienerkerk in aparte zalen van Het Kruispunt. 
terug