PKN
Marum-Noordwijk
 
Beleid liturgiecommissie Beleid liturgiecommissie

Aansluitend bij de visie van de Protestantse Gemeente Marum –Noordwijk heeft de commissie Erediensten zich ten doel gesteld samen met de gemeente op verantwoorde wijze liturgie te vieren, waarbij de relatie met God en de inhoud van het Evangelie centraal staan.
 

Het beleid is samen te vatten in drie lijnen, te weten:

De eerste lijn, de lijn van God naar ons
De Heer wil ons ontmoeten en van hart tot hart tot ons spreken. Hij is in elke dienst de eerste – niet wij. Hij roept samen en komt naar ons toe door de Heilige Geest. God is aanwezig in het Woord (schriftlezing, prediking), liederen en gebeden, in de sacramenten en in de ander. Daarin spreekt Hij tot ons. Hij roept ons op om ons leven aan Hem toe te wijden.

De tweede lijn, de lijn van elkaar ontmoeten
Naast de ontmoeting met God is er de ontmoeting met elkaar. Samen vormen wij (een deel) van het lichaam van Christus en hebben wij elkaar nodig, ook in de diensten. Zo dragen wij samen, jong en oud, verantwoordelijkheid voor elkaar en hebben we oog voor elkaar (en onze omgeving). Niet alleen tijdens de vieringen maar ook in ons dagelijks leven.

De derde lijn, de lijn van God en ons naar mensen dichtbij en veraf"

Van een echte ontmoeting is pas sprake als deze ontmoeting wederzijds is. We komen om het woord te horen, om te bidden, om (onze) schuld en ons geloof te belijden. We komen om Gods naam groot te maken in ons lied en in onze lofprijzing. We komen er om voor anderen te bidden en dankend onze gaven te geven. We komen om ons leven voor het aangezicht van God te brengen. Het leven en de ontmoeting met God horen we niet voor onszelf te houden maar moeten we uitdragen in ons dagelijks leven en in de wereld ( om ons heen).

In alles wat we in de eredienst en rondom de liturgie doen, zullen deze drie lijnen de basis zijn. Het uitgangspunt is, dat de mensen zich thuis moet kunnen voelen in de vieringen van onze gemeente.
 

terug
 
 
I

COLLECTEBONNEN

Vrijwillige bijdrage Onderweg

 
Startweekend
 
Facebook

Volg ons ook op 

 
Ontstaan Gereformeerde kerk van De Wilp
Op de website gereformeerdeKerken.info staat een artikel over het ontstaan van de voormalige Gereformeerde Kerk te De Wilp, waarbij destijds ook de Gereformeerde Kerken te Haulerwijk en Marum een rol speelden.
Op de site staan verder nog veel meer interessante artikelen.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.