PKN
Marum-Noordwijk
 
Pastoraat Pastoraat

Pastoraat is afgeleid van het woord “pastor” dat betekent “herder”.
Pastorale zorg wil dus zeggen: herderlijke zorg.
Een onderdeel van de taak van de commissie pastoraat is dan ook die zorg te verlenen, hoewel pastoraat ook een opdracht is voor de hele gemeente.

De commissie pastoraat wordt gevormd door de ouderlingen.
Samen met de commissie diaconie, de ambtsdragers met een bijzondere opdracht en de diverse andere commissies vormt zij de kerkenraad.

De ouderling heeft de verantwoordelijkheid voor de pastorale zorg van de gemeenteleden in één of meerdere wijken, daarbij geholpen door de wijkcontactpersonen.
In die wijk behoort de ouderling aandacht te schenken aan de gemeenteleden in de ruimste zin van het woord: Verjaardagen, ziekte, jubilea enz.

Samen met de wijkcontactpersonen verzorgt de ouderling Iedere maand het kerkblad en de Elisatbethbodes: een goede gelegenheid om met de gemeenteleden in contact te komen.
Vier keer per jaar wordt er op zondag Avondmaal gevierd in de kerk. Kerktelefoonluisteraars die dat willen kunnen het Avondmaal thuis meevieren: de ouderling bezorgt op de voorafgaande zaterdag het brood en de wijn thuis.

Uiteraard bezoekt de ouderling maandelijks de vergaderingen van de commissie pastoraat en vier keer per jaar de kerkenraadsvergadering.

De ouderling heeft ook een taak in de wekelijkse eredienst.
Voor aanvang van de dienst, wordt door de ouderling van dienst het consistorie gebed uitgesproken.
De dienstdoende groep van ouderlingen en diakenen is verantwoordelijk voor het goede verloop van de eredienst.

Het uitgangspunt van de commissie pastoraat is - zoals dat ook het uitgangspunt van de gemeente is - :
Wij zijn een gemeente van Jezus Christus, waarin de ontmoeting centraal staat.
De ontmoeting met God en de ontmoeting met elkaar.

We hopen van harte u/jou ook in onze gemeente te ontmoeten!

terug
 
 
I

COLLECTEBONNEN

Vrijwillige bijdrage Onderweg

 
Startweekend
 
Facebook

Volg ons ook op 

 
Ontstaan Gereformeerde kerk van De Wilp
Op de website gereformeerdeKerken.info staat een artikel over het ontstaan van de voormalige Gereformeerde Kerk te De Wilp, waarbij destijds ook de Gereformeerde Kerken te Haulerwijk en Marum een rol speelden.
Op de site staan verder nog veel meer interessante artikelen.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.