PKN
Marum-Noordwijk
 
Pastoraat Pastoraat

Pastoraat is afgeleid van het woord “pastor” dat betekent “herder”.
Pastorale zorg wil dus zeggen: herderlijke zorg.
Een onderdeel van de taak van de commissie pastoraat is dan ook die zorg te verlenen, hoewel pastoraat ook een opdracht is voor de hele gemeente.

De commissie pastoraat wordt gevormd door de ouderlingen.
Samen met de commissie diaconie, de ambtsdragers met een bijzondere opdracht en de diverse andere commissies vormt zij de kerkenraad.

De ouderling heeft de verantwoordelijkheid voor de pastorale zorg van de gemeenteleden in één of meerdere wijken, daarbij geholpen door de wijkcontactpersonen.
In die wijk behoort de ouderling aandacht te schenken aan de gemeenteleden in de ruimste zin van het woord: Verjaardagen, ziekte, jubilea enz.

Samen met de wijkcontactpersonen verzorgt de ouderling Iedere maand het kerkblad en de Elisatbethbodes: een goede gelegenheid om met de gemeenteleden in contact te komen.
Vier keer per jaar wordt er op zondag Avondmaal gevierd in de kerk. Kerktelefoonluisteraars die dat willen kunnen het Avondmaal thuis meevieren: de ouderling bezorgt op de voorafgaande zaterdag het brood en de wijn thuis.

Uiteraard bezoekt de ouderling maandelijks de vergaderingen van de commissie pastoraat en vier keer per jaar de kerkenraadsvergadering.

De ouderling heeft ook een taak in de wekelijkse eredienst.
Voor aanvang van de dienst, wordt door de ouderling van dienst het consistorie gebed uitgesproken.
De dienstdoende groep van ouderlingen en diakenen is verantwoordelijk voor het goede verloop van de eredienst.

Het uitgangspunt van de commissie pastoraat is - zoals dat ook het uitgangspunt van de gemeente is - :
Wij zijn een gemeente van Jezus Christus, waarin de ontmoeting centraal staat.
De ontmoeting met God en de ontmoeting met elkaar.

We hopen van harte u/jou ook in onze gemeente te ontmoeten!

terug
 
 
 
Afscheid Hans Meima
Op 9 december jl. hebben we afscheid genomen van Hans Meima, één van onze vaste organisten. Hans heeft vanaf 2001 met veel plezier de samenzang in eredienste begeleid. In het dankwoord van Jan v.d. Greft namens de gemeente werd Hans geprezen om zijn inzet. Hij speelde altijd met veel plezier en enthousiasme.
Wij danken Hans voor de vele jaren waarin hij ons begeleidden.

Klik hier voor de foto's uit de dienst waarin Hans afscheid neemt.
  meer
 
I

COLLECTEBONNEN

Vrijwillige bijdrage Onderweg

 
Vacature in het College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters is, in verband met het aftreden van de huidige secretaris, m.i.v. april 2019 op zoek naar een

Secretaris

Het betreft een interessante functie binnen een leuk en actief team van negen personen.

Voor informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Bert Stouwie (voorzitter), tel. (0594) 64 10 17 of Marchien Henstra (secretaris), tel. (0594) 24 85 63.

Mogen wij op u rekenen? Ook het werk van het College van Kerkrentmeesters is een verantwoordelijkheid van ons allemaal!

 
 
Facebook

Volg ons ook op 

 
Ontstaan Gereformeerde kerk van De Wilp
Op de website gereformeerdeKerken.info staat een artikel over het ontstaan van de voormalige Gereformeerde Kerk te De Wilp, waarbij destijds ook de Gereformeerde Kerken te Haulerwijk en Marum een rol speelden.
Op de site staan verder nog veel meer interessante artikelen.
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.