Lezing ds. R. Sietsma: Ga mee! Lezing ds. R. Sietsma: Ga mee!
Vanaf september 2023 is het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’. Met dit jaarthema worden we als Protestantse gemeente van Marum en omgeving uitgedaagd om samen op te trekken met andere gelovigen en mensen van goede wil.


Scriba René de Reuver schrijft daarover het volgende: “De kerk van Christus is kleurrijker dan we denken. Die diversiteit maakt dat het evangelie in alle talen en alle culturen doorklinkt. Door elkaar als volgelingen van Jezus te zoeken en de hand te reiken, zijn we gezamenlijk krachtige getuigen van Gods goedheid in de wereld. Ik wil gemeenten daarom uitdagen om contact te leggen met andere christenen in de eigen omgeving en te verkennen hoe je samen Gods liefde kunt leven.”


In Marum willen we gehoor geven aan die oproep. Gelukkig zijn er al geruime tijd warme banden tussen de plaatselijke Nederlandse Gereformeerde kerk (voorheen Vrijgemaakte kerk genoemd) en de Molukse kerk. Regelmatig treffen de werkers van de drie kerken in Marum elkaar bij het Pastoroverleg. En er zijn meer gezamenlijke initiatieven; denk bijvoorbeeld aan de Kerstzang en Wereldgebedsdag.


Nu heeft de Immanuëlkerk van Marum dit jaar ook als jaarthema ‘Ga mee!’. En wat is er nu mooier dan de predikant uit te nodigen om een lezing daarover te geven. Ds. Roel Sietsma heeft jaren in Brazilië gewerkt als gemeentepredikant. Hij kan vanuit eigen ervaring vertellen hoe het is om met andere talen en culturen om te gaan. En om in gezamenlijkheid te getuigen van Gods liefde.


Je bent van harte welkom op woensdag 15 november in Het Kruispunt. Vanaf 19.30 uur staat de koffie en thee klaar.

 
terug