Activiteiten in andere gemeenten Activiteiten in andere gemeenten

Aankondigingen van activiteiten in andere (naburige) gemeenten.

Klik op de titel om bij de beschrijving te komen.
(meest recente bovenaan)
  
Vorming en Toerusting Leek-Oldebert
Vorming en Toerusting Zuidhorn
Pastoresleerhuis Kerk & Israel Groningen Drenthe
Bijbel en Wetenschap 2023
Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden  (TVG).Taakgroep Vorming en Toerusting Leek-Oldebert: programma 2023-2024
In onze buurgemeente Leek-Oldebert biedt de taakgroep Vorming en Toerusting een uitgebreid programma van activiteiten aan. In het 'Gele boekje' staat de informatie met betrekking tot deze activiteiten. Het boekje is hier te lezen: https://www.pglo.nl/events/activiteiten-2023-2024-vorming-en-toerusting/.

Naar boven

Raad van Kerken Zuidhorn: Winterwerkprogramma 2023-2024
De Raad van Kerken in Zuidhorn biedt een breed scala aan activiteiten op het gebied van Vorming en Toerusting. In het uitgebrachte boekje staat de informatie met betrekking tot deze activiteiten. Het boekje is hier te downloaden: https://www.dorpskerkzuidhorn.nl/_downloads/99dfa17a287d193cce634a67b31c8e01?_locale=nl_NL.

Naar boven


Pastoresleerhuis Classicale Werkgroep Kerk & Israël Groningen Drenthe 2023-2024
Dit komend seizoen lezen we met elkaar het boek van Jonathan Sacks: Genesis.
In dit wereldwijde standaardwerk bespreekt rabbijn Jonathan Sacks – wie anders dan hij – de belangrijkste Genesisverhalen. Hij leest ze door een groothoeklens: hij legt verbanden met de Tora als geheel, met filosofie en wereldgeschiedenis, en met ons persoonlijke leven. Alle hoofdstukken zijn afzonderlijk te lezen.
GENESIS gaat over de leden van een familie. Ze beginnen een reis die nog steeds voortduurt. Gewone mensen die bijzonder worden door hun bereidheid om G’d te volgen. De familie is de basis van ieders leven. Mensen – toen en nu – doen er ervaring op met relaties, boosheid en vergeving. In Genesis verloopt niets eenvoudig of ideaal. Er zijn spanningen en tegenslagen, maar er is ook liefde en zorg. Familiebanden blijken ook boeiende metaforen te bieden voor de relatie tussen mensen en G’d zelf: vader en kind, bruidegom en bruid, en bovenal blijkt de bijbelse G’d geen abstract begrip maar een persoonlijke, nabije G’d.
GENESIS biedt een levensfilosofie in verhaalvorm. En door de verhalen van Genesis voorafgaand aan het boek Exodus te plaatsen – over de Israëlieten die een natie gaan vormen – vertelt de Tora ons dat het persoonlijke vóór het politieke gaat.
Deelnemers ontvangen een leesrooster voor het Leerhuis na opgave.


Boek: GENESIS, boek van het begin, Jonathan Sacks,
Skandalon – 2020, ISBN 978-94-92183-91-0
Data:
12 oktober (H. 1 t/m 3),
13 december (H. 4 t/m 6),
25 januari (H. 7 t/m 9),
12 maart (H. 10 t/m 12).
Plaats: Synagoge Zuiderstraat 1, 9471 KJ Zuidlaren.
Tijd: 10:00 – 12:00 uur
Onder leiding van ds. Jelle van Slooten
Kosten: € 40,00 Incl. koffie met versnapering
Opgave: Bij D.J.Douwstra via : douwstra@home.nl of 0620972364


Naar bovenBijbel en Wetenschap 2023
In veel kerken in Nederland heerst verwarring over Gods schepping en hoe deze in verhouding staat tot de evolutietheorie. Deze verwarring is veelal niet tot Gods eer en ook niet tot heil van onze naaste. We moeten van verwarring naar verwondering over Gods schepping! Daarom organiseert Fundamentum op 21 oktober 2023 D.V. het congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023’. Het overkoepelende thema van dit congres is ‘Verwondering’. Aan het woord komen een tiental wetenschappers die geloven en belijden dat God de Schepper is van hemel en aarde. Deze wetenschappers nemen ons mee in hun eigen vakgebied en laten daarbinnen de complexiteit en schoonheid zien van Zijn schepping. Daarnaast wordt nagedacht over theologische en medisch-ethische vragen, zoals de historische betrouwbaarheid van de Evangeliën én mensverbetering in medisch-ethisch licht. In het persbericht (zie bijlage) wordt het een en ander verder toegelicht.

Naar boven


Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden  (TVG).
Zin om je theologisch te verdiepen? Voor slechts    € 25 kun je kennismaken.
  • De bijbel is niet rechtstreeks uit de hemel komen vallen, maar hoe zit het dan wel?
  • Wat is de relatie tussen kerkgeschiedenis en de algemene geschiedenis?
  • Hoe staat het met religie in deze tijd? Wat kunnen we nog met oude dogma’s? Zijn er aanzetten tot een nieuwe spiritualiteit? Helpen ethiek en filosofie bij geloofsvragen?
  • Hoe verhoudt geloof zich tot het dagelijks leven?
Deze en andere vragen komen aan de orde in de driejarige cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden  (TVG).  Een cursus voor iedereen die niet bang is om oude zekerheden te bevragen en die openstaat voor nieuwe inzichten. Het is een unieke mogelijkheid om kennis op te doen in gesprek met docenten en medecursisten en om je persoonlijk te ontwikkelen.
TVG Groningen  biedt de mogelijkheid in drie avonden kennis te maken met deze cursus. Tijdens deze avonden ga je proeven hoe het is je te verdiepen in allerlei theologisch verwante vakken. Tevens maak je kennis met de meeste docenten.  De cursus wordt gegeven op de maandagavonden 25 september en 2 en 9 oktober 2023 in het Willem Lodewijk Gymnasium, Verzetsstrijderslaan 220, Groningen  van 19.30 – 22.00 uur. Daarna gaat het eerste jaar van start. De kosten voor de Oriëntatiecursus bedragen € 25,00.
Op 11 september 2023 om 19.30 uur is er een informatiebijeenkomst in het Willem Lodewijk Gymnasium, waarin oud-cursisten hun ervaringen delen en er gelegenheid is kennis te maken met de cursusleider.
Voor meer details of aanmelding, bezoek onze website www.tvg-groningen.nl of neem contact op met de cursusleider ds. Bert L. van der Woude, tel: 0597-422112.

Tara V (cursist 1e jaars TVG).
Klik op onderstaand linkje en je hoort haar verhaal.   
Tara’s verhaal 


Naar boven 
terug