Over ons Over ons
De Protestantse Gemeente Marum e.o. is geworteld in het geloof in Jezus Christus, de Zoon van God.
Naar Zijn voorbeeld wil de kerk in woord en daad dienstbaar zijn aan de gemeenschap in Marum en omstreken.
Wij willen een gemeente van Jezus Christus zijn waarin de ontmoeting centraal staat.
Het beleidsplan van onze gemeente vindt u hier.

Nadat op 15 september 2013 de Protestantse gemeente Marum-Noordwijk is ontstaan uit de Hervormde gemeente Marum-Noordwijk en de Gereformeerde kerk van Marum is op 15 september 2019 het samenvoegingsdocument getekend tussen de fusie tussen de Protestantse gemeente Marum-Noordwijk en de voormalig Hervormde gemeente Nuis-Niebert. We zijn dankbaar dat we één kerk zijn en elke zondag als Protestanten samen kunnen komen in de "Ontmoetingskerk" aan de Kruisweg in Marum. Er zijn verschillende aanvangstijden van de diensten. Klik hiervoor in het menu op "Kerkdiensten" In onze gemeente zijn tal van vrijwilligers actief als lid van de kerkenraad, commissies, werkgroepen of anderszins.
De kerkelijke gemeente telt 1247 gemeenteleden, waarvan 664 belijdende-, en 583 doopleden.