PKN
Marum-Noordwijk
 
Kerstgroetactie Kerstgroetactie
 Kerstgroetactie 15 december 2019
Graag willen we met kerst bij gemeenteleden een attentie laten bezorgen.
Gemeenteleden die hiervoor in aanmerking komen zijn:
* 80 jaar en ouder
* adressen waar in het afgelopen jaar een gemeentelid is overleden
* de zieken
* gehandicapten, thuis- en uitwonend
* bij hen die om een andere reden een bemoediging nodig hebben
* migranten.
Deze actie wordt georganiseerd door de diaconie maar voor de uitvoering vragen we de hulp van zoveel mogelijk gemeenteleden. Op zondag 15 december a.s. kunt u, vanuit de ontmoetingshal één of meerdere attenties meenemen om te bezorgen. Bezorgen  kan op dezelfde dag, maar het mag ook in de week daarna als dat beter uitkomt. Jong en oud mag meedoen.
Is er iemand waarvan u weet dat diegene in aanmerking komt voor een attentie en die wil ik graag eens bezoeken, dan is het mogelijk dit adres te reserveren. Even bellen of mailen (diaconie@ontmoetingskerk-marum.nl), dan wordt de attentie apart gelegd in de hal met uw/jouw naam erop en dan kan deze na de morgendienst worden meegenomen.
Tot slot een verzoek:
* Bezorgers wilt u de attentie persoonlijk overhandigen?
* Ontvangers open uw deur en laat de brenger niet buiten staan.
Zo vormen we samen één gemeente. Doet u, doe jij mee ??
Dit jaar wordt één en ander georganiseerd door:
KlaasJan van der Wal (06-46287473) en Jannie de Jong (06-39401874).
Voor vragen/opmerkingen bel of mail ons(diaconie@ontmoetingskerk-marum.nl).


 
terug
 
 
 
Let op

KERKDIENSTEN AFGELAST

In onze gemeente houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM en de regels van de overheid. 

Klik hier voor uw collecte bijdrage
of scan de QR-code                

Klik hier om u te registreren

meer
 
Platform van kerken Westerkwartier

Nieuwsbrief 06
 
Trefpuntvieringen in Ontmoetingskerk?!
Velen van u weten dat ik werk als Geestelijk Verzorger bij Talant, Zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking. Een deel van mijn werk is voorgaan in de kerkelijke vieringen voor de cliënten, de zgn. ‘Trefpuntvieringen’ op de locatie van Talant in Beetsterzwaag. meer
 
Facebook

Volg ons ook op 

 
I

COLLECTEBONNEN

Vrijwillige bijdrage Onderweg

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.