PKN
Marum-Noordwijk
 
Collectes diaconie Collectes diaconie

Hieronder vindt u de diaconie collectes t.b.v. een goed doel.

Als diaconie bevelen wij de hierna genoemde collecte(n) van harte bij u aan.
Indien u niet in de gelegenheid bent om de diensten te bezoeken, u ziet en luistert via kerk-tv naar de dienst en u wilt ook graag een bijdrage geven, dan kunt u een bedrag overmaken op de rekening van de diaconie: nummer NL27 RBRB 078.98.12.347,  o.v.v. het doel van de collecte.

 
Collectes Collectes

24 juni: Inlia (1e collecte)
INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. Het is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. Stichting INLIA Groningen is onder meer uitvoerder van de ‘bed, bad, brood+’-opvang voor de gemeente Groningen. 
 

lees meer ยป
 
Collectes Collectes

1 juli: Voedselbank Westerkwartier (1e collecte)
Voedselbank Westerkwartier richt zich op inwoners van de gemeenten Grootegast, Marum en Zuidhorn.
Het betreft mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven. Zij die voor kortere of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen.
 

 
Collectes Collectes

5 augustus: Light for the World (1e collecte)
Light fort he World werkt aan een wereld waarin mensen met een handicap een eerlijke kans krijgen op onderwijs en werk. Het VN-verdrag inzake de Rechten van Mensen met een Handicap is hun leidraad. Mensen met een handicap behoren tot de meest gemarginaliseerde groepen in ontwikkelingslanden. Zij vormen het hart van en geven richting aan hun werk.
Zij stimuleren dat mensen met een handicap de regie over hun eigen leven krijgen.
Zij willen belemmeringen wegnemen die een gelijkwaardige participatie in de weg staan.
Zij zijn toegewijd aan het verbeteren van oogzorg, het stimuleren van onderwijs, revalidatie binnen de gemeenschap, rechten van mensen met een handicap, levensonderhoud van mensen met een handicap. Zij richten zich hierbij in het bijzonder op gemarginaliseerde groepen en vrouwen en kinderen.
 

 
Collectes Collectes


12 augustus: ZOA (1e collecte)
In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen draagt ZOA bij aan hoop en herstel. Dat doen ze door zich in te zetten voor hulp, hoop en herstel voor mensen die slachtoffer worden van een natuurramp of gewapend conflict. Ze bieden noodhulp en werken daarnaast met de lokale gemeenschap aan wederopbouw. Zo zetten ze er zich samen voor in dat mensen weer zelfstandig kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Het christelijk geloof is daarbij hun motivatie.
 
19 augustus: Liliane Fonds (2e collecte)
In de armste streken van Afrika, Azië en Latijns-Amerika leven ten minste 40 miljoen kinderen met een handicap. Buitengesloten, kansloos en veel vaker dan anderen slachtoffer van verwaarlozing, misbruik en geweld. Dit staat haaks op hun rechten: gelijkwaardig en zo volledig mogelijk meedoen, thuis en in de gemeenschap, en een leven van de hoogst haalbare kwaliteit.
Het Liliane Fonds werkt aan een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook arme kinderen met een handicap al hun talenten kunnen inzetten en ontwikkelen.
 
 

 
Collectes Collectes

2 september: Outreach support (1e collecte)
OSM werkt samen met lokale partners aan verbeteringen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, schoon water en economische ontwikkeling, via lokale kerken. Praktische en humanitaire projecten, naast evangelisatie en het stichten van nieuwe gemeentes. Het betekent de kerk ‘handen en voeten geven’, zodat de kerk positie kan innemen in de samenleving. Daarbij geldt met nadruk dat de hulp voor iedereen beschikbaar moet zijn, ongeacht religie, afkomst, leeftijd enz.
Concreet betekent dit steun aan projecten op zeer verschillend gebied, onder leiding van nationale teams in ieder land waar OSM werkt. De lokale kerk geeft antwoord op de nood in de omgeving.
In een relatie van partnerschap ondersteunt OSM met financiën, maar ook met directe betrokkenheid. Samen met donateurs in Nederland en België mobiliseren ze een enorm potentieel van enthousiaste mensen om dat te doen waartoe ze geroepen zijn en een verschil te maken in hun omgeving!
 
9 september: Steunfonds Hetvakantiebureau.nl (Avondmaalscollecte)
Het Steunfonds geeft financiële ondersteuning aan de vakanties van Hetvakantiebureau.nl. Deze worden georganiseerd voor senioren en voor mensen die in het dagelijks leven zorg nodig hebben en niet met reguliere vakanties mee kunnen.
 

 
 
I

COLLECTEBONNEN

Vrijwillige bijdrage Onderweg

 
Facebook

Volg ons ook op 

 
Ontstaan Gereformeerde kerk van De Wilp
Op de website gereformeerdeKerken.info staat een artikel over het ontstaan van de voormalige Gereformeerde Kerk te De Wilp, waarbij destijds ook de Gereformeerde Kerken te Haulerwijk en Marum een rol speelden.
Op de site staan verder nog veel meer interessante artikelen.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.