PKN
Marum-Noordwijk
 
Gift voor Stichting Het Huisgezin febr. 2017 Gift voor Stichting Het Huisgezin febr. 2017
Stichting Het Huisgezin
 
Sinds 2011 is het werk van Pieter en Annemarie als opvanggezin ondergebracht in een stichting, die de naam Het Huisgezin draagt.Het echtpaar is er voor kinderen die kwetsbaar zijn en gedragsproblemen hebben of uit een problematische gezinssituatie komen. Ze willen stabiliteit en perspectief bieden aan kinderen die ze opvangen. Dit betekend dat zij er fulltime voor de kinderen er zijn. Naast de opvang van pleegkinderen, 24 uur per dag, willen Pieter en Annemarie Smaling nu ook tienermoeders gaan opvangen. Voor deze tienermoeders zijn straks 5 kamers beschikbaar. De locatie is gevestigd in De Tike.
Het motto is Elk kind heeft recht om kind te zijn.
Het Huisgezin werkt samen met professionele hulpverleners, zoals Jeugdhulp en Fier Fryslân in Leeuwarden, zodat ook kinderen met een ‘rugzakje’ in het gezin kunnen worden opgevangen. Het bestuur van de stichting ondersteun hun werk. Verder is het echtpaar die zelf hun eigen baan hebben opgezegd afhankelijk van giften die geschonken worden.

Het  Trefpunt heeft een cheque van 500 euro overhandigd op de locatie.

De overhandiging is gedaan door vrijwilligster Anja Jakobs aan Pieter Smaling.
Bent u nieuwsgierig geworden naar hun werk en wilt u graag meer weten of doneren bezoek de website www.hethuisgezin.nl
 
terug
 
 
 
Let op

KERKDIENSTEN AFGELAST

In onze gemeente houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM en de regels van de overheid. 

Klik hier voor uw collecte bijdrage
of scan de QR-code                

Klik hier om u te registreren

meer
 
Platform van kerken Westerkwartier

Nieuwsbrief 06
 
Trefpuntvieringen in Ontmoetingskerk?!
Velen van u weten dat ik werk als Geestelijk Verzorger bij Talant, Zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking. Een deel van mijn werk is voorgaan in de kerkelijke vieringen voor de cliënten, de zgn. ‘Trefpuntvieringen’ op de locatie van Talant in Beetsterzwaag. meer
 
Facebook

Volg ons ook op 

 
I

COLLECTEBONNEN

Vrijwillige bijdrage Onderweg

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.