PKN
Marum-Noordwijk
 
Gift voor de Moeder Teresa Stichting Gift voor de Moeder Teresa Stichting
De Moeder Teresa Stichting Ulft is een onafhankelijke stichting, die hulp verleent aan de allerarmsten in Oost-Europa, met name Roemenië. Zij doet dit zonder onderscheid te maken naar afkomst, geloof en/of politieke richting. Onze doelstelling is hulpverlening bieden aan arme mensen die zichzelf niet meer kunnen helpen. De stichting probeert de allerarmsten middelen aan te bieden die hen in staat stellen een betere toekomst voor zichzelf en hun gezinnen te bewerkstelligen. Zij doen dit in de eerste plaats door het geven van basale hulpverlening: het uitdelen van onder meer voedsel en kleding daar waar de nood het hoogst is. Daarnaast probeert de stichting door middel van structurele hulpverleningsprojecten mensen kansen te bieden om zelf een menswaardiger bestaan op te kunnen bouwen. Uit eerbied en bewondering voor het werk van Moeder Teresa dragen wij haar naam en hoewel wij als onafhankelijke stichting zelf geen godsgeloof uitdragen, zijn zij net als Moeder Teresa van mening dat het hun plicht is de allerarmsten te helpen.

Om ook te helpen wordt door de breiclub “de vaste prik” uit Marum warme kleding gebreid en heeft ’t Trefpunt een gift van €1000,--overhandigd aan dhr. en mevr. Wenting, afgevaardigden van de stichting Moeder Teresa.
terug
 
 
 
Let op

KERKDIENSTEN AFGELAST

In onze gemeente houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM en de regels van de overheid. 

Klik hier voor uw collecte bijdrage
of scan de QR-code                

Klik hier om u te registreren

meer
 
Platform van kerken Westerkwartier

Nieuwsbrief 06
 
Trefpuntvieringen in Ontmoetingskerk?!
Velen van u weten dat ik werk als Geestelijk Verzorger bij Talant, Zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking. Een deel van mijn werk is voorgaan in de kerkelijke vieringen voor de cliënten, de zgn. ‘Trefpuntvieringen’ op de locatie van Talant in Beetsterzwaag. meer
 
Facebook

Volg ons ook op 

 
I

COLLECTEBONNEN

Vrijwillige bijdrage Onderweg

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.