PKN
Marum-Noordwijk
 
Gift aan stichting Lepra febr. 2017 Gift aan stichting Lepra febr. 2017
Wat is Lepra?
Lepra is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door de leprabacterie en wordt overgebracht door hoesten of niezen. De leprabacterie tast de zenuwen aan, met als gevolg dat er verlammingen kunnen ontstaan en handen en voeten gevoelloos raken. Hierdoor kan iemand niet meer voelen of hij of zij zich verbrand of wondjes oploopt. Grote wonden, infecties, blindheid en ernstige verminkingen zoals klauwhanden of stompvoeten zijn het gevolg.
Door hun handicaps komen leprapatiënten vaak zonder werk te zitten. Ook worden zij, uit angst voor besmetting, door hun omgeving vaak vermeden of zelfs verstoten. Het taboe, of stigma, rond lepra is nog steeds erg groot. De leprabacterie heeft een lange incubatietijd. Dat wil zeggen dat de leprabacterie zich maar één keer in de twee weken deelt, in tegenstelling tot andere bacteriën die zich bijvoorbeeld elke minuut vermenigvuldigen. Hierdoor kan het jaren duren voordat er symptomen ontstaan en een patiënt in de gaten krijgt dat er iets mis kan zijn.
Een snelle uitbraak van lepra zal daardoor niet voorkomen, maar iemand die besmet is kan wel jaren ongemerkt de bacterie blijven verspreiden. Hierdoor is het moeilijk om de ziekte volledig onder controle te krijgen.
 
Behandeling
Lepra kan genezen worden door een medicijnkuur. Het is belangrijk dat de patiënt daar zo vroeg mogelijk mee begint, om ernstige handicaps te voorkomen. Daarom trainen we gezondheidsmedewerkers: hoe eerder zij lepra herkennen, hoe sneller zij er wat aan kunnen doen.

't Trefpunt heeft een gift gegeven van 1000 euro.


De gift is door Bregtje Struiksma-Wijnalda overhandigd aan dhr.B.van Wilgen coordinator van Kring Groningen die samen met zijn vrouw eerst een rondleiding kregen in 't Trefpunt

Tijdens de cheque overhandiging kregen we te horen dat er net een nieuw medicijn is uitgevonden om zo nog eerder de lepra op te sporen. Wat fijn dat er zo wereldwijd mensen geholpen kunnen worden.
terug
 
 
 
Let op

KERKDIENSTEN AFGELAST

In onze gemeente houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM en de regels van de overheid. 

Klik hier voor uw collecte bijdrage
of scan de QR-code                

Klik hier om u te registreren

meer
 
Platform van kerken Westerkwartier

Nieuwsbrief 06
 
Trefpuntvieringen in Ontmoetingskerk?!
Velen van u weten dat ik werk als Geestelijk Verzorger bij Talant, Zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking. Een deel van mijn werk is voorgaan in de kerkelijke vieringen voor de cliënten, de zgn. ‘Trefpuntvieringen’ op de locatie van Talant in Beetsterzwaag. meer
 
Facebook

Volg ons ook op 

 
I

COLLECTEBONNEN

Vrijwillige bijdrage Onderweg

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.