PKN
Marum-Noordwijk
 
Gift aan stichting kinderhulp in Oeganda Gift aan stichting kinderhulp in Oeganda
Als stichting zijn we sinds 2012 zeer nauw betrokken bij het kinderdorp "Balamu Children's Village" in Oeganda. Het doel van de stichting is het opvangen van  wees en straatkinderen. Er wordt hen naast de basisbehoeften zoals onderdak,voeding en scholing ook geborgenheid geboden. Het dorp wordt ondersteund met het verbeteren van hun leef-,woon- en onderwijsvoorzieningen. Inmiddels zijn er 5 huizen gebouwd,2 hiervan zijn in gebruik als familiehuis en 3 als lagere school. Dit heeft een zeer positief effect gehad op het functioneren van het kinderdorp. Ruim 450 kinderen,ook uit de omgeving,volgen hier les en krijgen een warme maaltijd. De stichting wil graag het volgend familiehuis afbouwen en ook een toilet unit, en een noodzakelijke muur realiseren, voor bescherming tegen het regenwater. Wilt u meer weten kunt u kijken op de site www.stichtingkinderhulpoeganda.nl  Het 't Trefpunt heeft een gift overhandigd van 1000 euro.

Geertje Hoeksta kreeg de cheque overhandigd
terug
 
 
 
Let op

KERKDIENSTEN AFGELAST

In onze gemeente houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM en de regels van de overheid. 

Klik hier voor uw collecte bijdrage
of scan de QR-code                

Klik hier om u te registreren

meer
 
Platform van kerken Westerkwartier

Nieuwsbrief 06
 
Trefpuntvieringen in Ontmoetingskerk?!
Velen van u weten dat ik werk als Geestelijk Verzorger bij Talant, Zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking. Een deel van mijn werk is voorgaan in de kerkelijke vieringen voor de cliënten, de zgn. ‘Trefpuntvieringen’ op de locatie van Talant in Beetsterzwaag. meer
 
Facebook

Volg ons ook op 

 
I

COLLECTEBONNEN

Vrijwillige bijdrage Onderweg

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.