zondag 10 december

09.30 uur, ds. Ineke van den Beukel, viering Heilig Avondmaal
Tweede Adventszondag
Op deze zondag vieren wij het Heilig Avondmaal.
We lezen uit Lucas 1: 29-56 over Maria en Elisabeth

Vanaf ca. 18.00 uur Youth Christmas Eve 
oftewel de Kerst Challenge voor de tieners.
De jeugdraad heeft een actieve en gezellige avond in Kerstfeer voorbereid.
Iedereen van harte welkom, neem gerust ook iemand anders mee!

 
zondag 17 december

09.30 uur, ds. Marcus Klomp
Derde Adventszondag
m.m.v. Chr. Zangvereniging Ad Deï Gloriam

17.00 uur, 'Zingend op weg naar Kerst'
m.m.v. zandkunstenaar Gert van der Vijver
georganiseerd door de gezamenlijke kerken 
en de Zending- en Evangelisatiecommissie

 
zondag 24 december

09.30 uur, mevr. Harjanne de Boer-Lodewijks,
Vierde Adventszondag

21.00 uur, dhr. Jelmer Visser,kerstnachtdienst

m.m.v. interkerkelijk koor Testify, Leek