PKN
Protestantse gemeente Marum e.o.
 
zondag 2 april

09.30 uur, ds. Ineke van den Beukel, Palmpasen, Zesde zondag van de Veertigdagentijd
We hopen dat er weer veel kinderen komen die een Palmpaas willen maken. Aan het eind van de viering komen zij dan in feestelijke optocht binnen. Dat herinnert ons aan de intocht van Jezus in Jeruzalem en markeert de overgang naar de lijdensweek, de Stille Week vooraf aan Pasen. De zesde kaars van de Veertigdagentijd wordt gedoofd.
We gaan nu echt ‘Samen op weg naar Pasen’, zoals ons projectlied bezingt.
We lezen Psalm 118 en Johannes 12: 1-19.

 
donderdag 6 april

19.30 uur, ds. Ineke van den Beukel, Witte Donderdag, viering Heilig Avondmaal
We staan stil bij het laatste avondmaal dat Jezus vierde met zijn discipelen. Wie in geloof komt, wordt uitgenodigd naar voren te komen om matze (ongezuurd knäckebröd) en wijn of druivensap uit Kana te ontvangen.

 
vrijdag 7 april

19.30 uur, dhr. Jelmer Visser, Goede Vrijdag
Er is geen overdenking en mist het antependium (liturgisch kleed). We beleven ingetogen en indringend de lezingen uit Lucas 22 vanaf vers 54 en Lucas 23, ook door middel van de afbeeldingen en gedichten. Nadat de Paaskaars is gedoofd, zijn we stil.

 
zaterdag 8 april

21.00 uur, dhr. Jelmer Visser, Stille Zaterdag, Paaswake    
We lezen het vervolg van Lucas 23 en ook het begin van Jesaja 53 wordt gelezen. Na een korte meditatie volgt de doopgedachtenis; vanouds werd in de Paasnacht de doop bediend. Wij bevestigen onze eigen doop en belijden en vernieuwen ons geloof. Dan wordt de nieuwe Paaskaars brandend binnengebracht en breekt het verlossend Licht door als we elkaar toeroepen:
‘De Heer is waarlijk opgestaan!’.
Nu volgt de Zegen die de doorlopende vieringencyclus afsluit.

 

 
zondag 9 april

Zondag 9 april, Paasmorgen is er vanaf 08.30 uur een Paasontbijt!
Samen met elkaar en met onze Oekraïense gasten hopen we als groot kerkelijk gezin ‘Aan tafel’ te gaan en te delen van wat we ontvangen. Kom en eet gezellig mee, ‘Aan tafel’! Juist ook deze Paasmorgen.

09.30 uur, ds. Ineke van den Beukel, Eerste Paasdag, gezinsdienst, openbare geloofsbelijdenis
Aansluitend om 09.30 uur zingen we Paasliederen in de Paasmorgenviering voor jong en oud(er). Want we mogen het in alle toonsoorten horen: ‘De Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan!’
In deze dienst  zullen twee gemeenteleden belijdenis van hun geloof afleggen. We lezen het bevrijdend
Evangelie over het lege graf. Leden van de muziekgroep Hosiana zullen een passende bijdrage leveren.

 
maandag 10 april

09.30 uur, Commissie Tweede diensten,Tweede Paasdag
De commissie Tweede diensten heeft voor het thema ‘Opstaan’ gekozen. Naast de samenzang zorgt een trio met trekharmonica, gitaar en piano voor een muzikale verrassing. Iedereen is van harte uitgenodigd.

 
zondag 16 april

09.30 uur, ds. C. de Poel, Drachten
Ds. C. de Poel uit Drachten onze voorganger te zijn. Zij is emeritus predikant en gaat voor in een dienst van verbindend vieren.


 

 
 
 
Facebook

 
Ineke 30 jaar predikant!
 
Historisch overzicht van de voormalige Gereformeerde Kerk te Marum
website GereformeerdeKerken.info geeft een mooi verhaal van de geschiedenis van onze kerk
 
Steun Eva Borkhuis
Eva Borkhuis gaat met World Servants naar Sierra Leone. Wil je haar helpen om daarmee anderen te helpen? Voor meer info: klik hier 
 
Webshop
Klik op een onderdeel

COLLECTEBONNEN

Vrijwillige bijdrage Onderweg
 

 
Appostel app
Of het nu om collectebonnen of een digitale collecte gaat, met Appostel worden alle mogelijkheden ondersteund.
Klik hier voor uitleg van de app Appostel.
 
wijdekerk
 
Diaconie:
                            
Samenwerkingsverband Vrijwilligersorganisaties Westerkwartier:
Dat mensen die het goed hebben delen met mensen die het moeilijk hebben. Daarom organiseert het SVW een actie van verbondenheid. Het is een gezamenlijke solidariteitsactie van de vrijwilligersorganisaties, gemeente Westerkwartier, particulieren, bedrijven en instellingen om hen die het hoofd niet of nauwelijks boven water kunnen houden, te ondersteunen. Klik op de link voor het hele bericht  --> 
https://marum-noordwijk.protestantsekerk.net/activiteiten

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.