PKN
Marum-Noordwijk
 
Maatschappelijke stage in de Protestantse Gemeente Marum-Noordwijk Maatschappelijke stage in de Protestantse Gemeente Marum-Noordwijk

* Inleiding:
Een aantal jaren geleden heeft de overheid een nieuw initiatief gelanceerd: de maatschappelijke stage. Deze stage wordt verspreid over de leerjaren aangeboden, zowel op VMBO als op HAVO/VWO.
Het doel van de maatschappelijke stage is dat jongeren hun sociale competentie leren ontdekken; daarmee kan de stage bijdragen aan de ontwikkeling van de jongeren.
Aan de ene kant maakt dit hen maatschappelijk bewust; aan de andere kant draagt het doen van vrijwilligerswerk in het kader van de maatschappelijke stage bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren. Denk bijv. aan het versterken van de sociale vaardigheden en het vergroten van het zelfvertrouwen. Daarnaast kan de ervaring iets voor een ander te doen zonder daar direct iets voor terug te krijgen een zeer positieve ervaring zijn.

* Waarom de kerk als aanbieder van stageplekken?
Als kerk staan wij positief tegenover het initiatief van de maatschappelijke stage, omdat jongeren op deze manier op een originele manier leren om te zien naar elkaar. In een tijd waarin het ‘ik’ belangrijker lijkt te zien dan het ‘wij’ is dit een uiterst positieve ontwikkeling.
Hier willen wij als kerk graag een bijdrage aan leveren door het aanbieden van zinvolle en leuke stageplaatsen.

*De kerk van de andere kant bekeken.
Kersvers begonnen aan een nieuwe school, wordt je meteen al geconfronteerd met een 30-urige stage die je gedurende je schooltijd moet vervullen. Zoeken naar stageplaatsen, zou het wel leuk zijn, allemaal vreemde mensen leren kennen, best wel spannend.
Het gaat bij een maatschappelijke stage om vrijwilligerswerk. Dit kan bij landelijke organisaties, maar ook bij een lokale sportvereniging, verzorgingstehuis of kinderboerderij of …... Sommige scholen hebben zelf een activiteit opgezet, zoals een boodschappenbezorgservice voor ouderen of het opknappen van een speeltuin in de buurt. Ook zijn er maatschappelijke stages op scholen zelf, bijvoorbeeld het begeleiden van kinderen met huiswerk. Belangrijk is dat het gaat om werk dat niet door een betaalde kracht wordt gedaan. Allemaal leuk en aardig, maar hebben jullie wel eens aan de kerk gedacht? Meestal zie je een kerk van binnen op de zondag, maar om zo’n kerk draaiende te houden gebeurt er ook een heleboel vrijwilligerswerk.

* Mogelijke stageplekken:
Binnen onze gemeente zijn de volgende stageplekken mogelijk:

- Oppas tijdens de morgendiensten:
Helpen bij het klaarzetten van de spullen voor de oppas.
Ondersteunen tijdens het oppasuurtje.
Helpen bij het opruimen.
Uren: 4 x 1,5 uur.

- Kindernevendienst:
Helpen bij de voorbereiding van de kindernevendienst.
Ondersteunen tijdens de kindernevendienst.
Helpen bij het opruimen.
Uren: 4x 1 uur.

- Beamerteam:
Helpen bij de voorbereiding van de presentatie van de liederen en Bijbellezingen voor de zondagse morgendienst.
Ondersteunen bij de uitvoering van de presentatie tijdens de dienst.
Uren: 4x 2,5 uur.


- Bardienst bij de zondagmorgen soos (na afloop van de dienst; speciaal voor jongeren):
Helpen bij het klaarzetten van de spullen in de soos.
Meedraaien achter de bar (geen alcohol).
Uren: 4x 1 uur.

- Koffiedienst op zondagmorgen (na afloop van de dienst; voor de hele gemeente):
Helpen bij het klaarzetten van de spullen.
Ondersteunen bij het schenken van koffie, thee, limonade.
Uren: 2x 1,5 uur.

- Kinderkerk:
Helpen bij de voorbereiding van de kinderkerk (bestemd voor kinderen in de basisschoolleeftijd).
Helpen bij het klaarzetten van de spullen.
Ondersteunen tijdens de kinderkerk.
Helpen bij het opruimen.
Uren: 1x 4 uur.

- Jeugdclub:
Helpen bij de voorbereiding van een clubavond.
Meedoen tijdens de clubavond.
Uren: 3x 2,5 uur.


- Omzien naar elkaar (help een handje):
Helpen bij klusjes bij de mensen thuis.
Uren: 4x1 uur.

- Ouderenmiddag:
Helpen bij de voorbereiding van de ouderenmiddag.
Ondersteunen tijdens de ouderenmiddag.
Uren: 1x 6 uur.


- Startweekend.
Helpen bij de voorbereiding en uitvoering van het Startweekend
Uren: ca 20 uur, verspreidt over diverse vergaderingen en het Startweekend zelf.

Dit zijn de mogelijkheden die er binnen onze kerkelijke organisatie zijn.

Nieuwsgierig geworden? Neem eens kontakt op met  de scriba

terug
 
 
I

COLLECTEBONNEN

Vrijwillige bijdrage Onderweg

 
Startweekend
 
Facebook

Volg ons ook op 

 
Ontstaan Gereformeerde kerk van De Wilp
Op de website gereformeerdeKerken.info staat een artikel over het ontstaan van de voormalige Gereformeerde Kerk te De Wilp, waarbij destijds ook de Gereformeerde Kerken te Haulerwijk en Marum een rol speelden.
Op de site staan verder nog veel meer interessante artikelen.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.