PKN
Marum-Noordwijk
 
TER OVERWEGING februari 2020 TER OVERWEGING februari 2020
Elisa en de spottende jongens Wonderbaarlijke verhalen die enorm tot de verbeelding spraken en nog steeds aanspreken. Op de lagere school hingen we aan de lippen van onze meester bij het vertellen van het bijbelverhaal over de profeten Elia en Elisa. Het maakte heel veel indruk op mij en tot op de dag van vandaag leeft het door in mijn gedachtewereld. Waarom maakte dat ene verhaal zo’n indruk op mij. Het ging hierbij om de profeet Elisa. Hij had Elia naar een berg gebracht om daar ten hemel te varen. Elisa liep weer terug vanwaar hij gekomen was. Een grote groep jonge jongens wist dat ze samen waren gegaan, maar zagen dat hij alleen terugkwam. Ze vermoedden dat Elia iets ergs was overkomen en dat Elisa daarvan op de hoogte zou zijn. Hij werd daarom op een bepaald moment belaagd door die ruim veertig jonge jongens uit Jericho. Ze scholden hem uit en bespotten hem met de woorden kaalkop, kaalkop en ga op (uit: 2 Koningen 2: 24). Elisa keek om bij het horen van die scheldpartij en vervloekte hen in de naam van de Here. Toen kwamen er plots twee berinnen uit het woud en verscheurden tweeënveertig van die kinderen. Het is te bizar voor woorden. Het was muisstil bij ons in de klas bij het horen van dat verhaal. Het werd denk ik door de leraar als voorbeeld gesteld om met veel respect met mensen om te gaan. Was dat de dank voor Elisa. Zijn eerste wonder dat hij (met hulp van God) verrichtte in Jericho was dat hij bedorven water weer gezond gemaakt had, maar de dank die hij kreeg was het valse geschimp van een groep jongeren die uiting gaven aan het wantrouwen en ongeloof van Jericho. Want stel je voor dat je iets dergelijks zou overkomen. Toch voelen veel Christenen zich wat ongemakkelijk bij het horen of lezen van die verzen. Sommigen zullen het uit de weg gaan om deze geschiedenis over Elia en Elisa aan hun 3 kinderen te vertellen. Voor de vijanden van de Bijbel is het een geliefkoosd onderwerp om het ware karakter (zo denken zij) van de God van Israël ter discussie te stellen. Is dit nu de God van liefde? Gaat zijn rechtvaardigheid en strengheid niet erg ver? Moest een groepje kwajongens zo zwaar gestraft worden voor het bespotten van de profeet? Het was toch niet meer dan een kwajongensstreek van jongens die ook niet beter wisten. Waar is nu Gods lankmoedigheid? Wij hoeven God en Zijn woorden en daden niet te beoordelen, we mogen het zelfs niet. Wij weten ook dat we niet zo erg gestraft worden als die jongens. De Here Jezus vergeeft al die dingen die wij verkeerd gedaan hebben. Hij heeft zijn leven voor ons opgeofferd, zodat wij weer door kunnen leven als wij er spijt van hebben en we van plan zijn om ons leven te beteren. We krijgen duizend maal duizend maal een herkansing. Een ernstige les. De daad van deze jongeren was geen onschuldig vermaak ten koste van een oude man. Het was een boze bespotting van de God van Israël. En die God laat zich niet bespotten. Laat dat een ernstige les zijn voor ons allemaal. Het meest voor personen die de God van de Bijbel willen beschuldigen van liefdeloosheid en onrechtvaardigheid. Tenslotte mogen wij uitzien naar de belofte van onze God, wat zo mooi verwoord is in lied 982 van ons liedboek. In de bloembol is de krokus. Vers 1 In de bloembol is de krokus, in de pit de appelboom, in de pop huist een belofte: Vlinders fladderen straks rond. In de koude van de winter groeit de lente ondergronds, nog verborgen tot het uitkomt, God ziet naar de schepping om Vers 3 In ons einde is de aanvang, in de tijd oneindigheid, in de twijfel ligt geloven, in ons leven eeuwigheid, 4 in de dood het nieuwe leven, overwonnen alle strijd, nog verborgen tot het uitkomt, God alleen herkent die tijd. Ouderling Geert Braam Ik ontving het volgende gebed, en wil het graag met u delen. Zegengebed Moge de weg je zeggen: volg me maar. Moge de ster je zeggen: richt je vaart op mij. Moge de grond je zeggen: bezaai me. Moge het water je zeggen: drink me. Moge het vuur je zeggen: warm je. Moge de boom je zeggen: schuil in mijn schaduw. Moge de vrucht je zeggen: pluk me En als je de weg kwijtraakt, in een nacht zonder sterren, als je geen vaste grond meer vindt en dreigt te verdrinken, als het vuur gedoofd is en je kou lijdt; als de bomen kaal zijn en je vergeefs vruchten zoekt, weet dan dat God het is die zegt: ‘Wees niet bang, Ik ben er!’ Jezuïet – dichter Frans Cromphout Spreuk van de maand. Wat geweldig, dat niemand ook maar één moment hoeft te wachten met het verbeteren van de wereld. Anne Frank
terug
 
 
 
Let op

KERKDIENSTEN AFGELAST

In onze gemeente houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM en de regels van de overheid. 

Klik hier voor uw collecte bijdrage
of scan de QR-code                

Klik hier om u te registreren

meer
 
Platform van kerken Westerkwartier

Nieuwsbrief 06
 
Facebook

Volg ons ook op 

 
I

COLLECTEBONNEN

Vrijwillige bijdrage Onderweg

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.