PKN
Marum-Noordwijk
 
samenstelling Zending en Evangelisatie Commissie samenstelling Zending en Evangelisatie Commissie
Kor van der Velde,       Voorzitter
Nieske Jongsma,          Penningmeester
Henny Posthuma          Secretaris

Gonda Bandringa         Wijkzaken, dagboekjes
Johanna Veenhuizen     Lid


Meer informatie kunt u verkrijgen bij de de secretaris
 
Missie en Visie Zending en Evangelisatie, onderdeel Beleidsplan 2021-2025 Missie en Visie Zending en Evangelisatie, onderdeel Beleidsplan 2021-2025
  1. Zending & Evangelisatie
Missie
Als commissie Zending en Evangelisatie geloven wij in God’s liefde, Jezus genade, die Zijn leven voor ons gaf, de kracht van de Heilige Geest die in ons werkt en de Bijbel als het Woord van God, de Bron van levend water waaruit wij mogen putten. Dit is het fundament waarop wij staan en ons vertrekpunt.
Visie
Het is ons verlangen om dit geloof te delen en onder de aandacht te brengen, zowel in de kerk als in onze woonomgeving; naar de woorden van Jezus zelf:” Maak alle volken tot mijn discipelen”.
Het woord evangelie zegt het al, blijde boodschap. Door evangelisatie mogen we de Bijbel dichterbij brengen, in gewone begrijpelijke taal, zodat mensen aangeraakt worden door God’s liefde en Hij zichtbaar mag worden in hun leven.
Hoe
Het verbinden met kerk en omgeving worden al door verschillende activiteiten ondersteund.
Zoals een aantal kerkdiensten per jaar met een zendings- of evangeliserend karakter.
Waaronder de tentdienst met Hemelvaart, de openluchtdienst en de dienst  “Zingend onderweg naar Kerst”. Het verspreiden van de Elisabeth en de Kersteditie door heel Marum en dorpen rondom.
Bestellen en bezorgen van de Bijbelse Dagboekjes.
Het financieel ondersteunen van binnenlandse- en buitenlandse projecten. 
De zichtbaarheid in de omgeving zou vergroot kunnen worden door:
-de diensten van Zending en Evangelisatie meer buiten de kerkmuren te organiseren.
-tijdens speciale markten een kraam te huren en onszelf daar te presenteren als Zending en
Evangelisatie.
-het aanbieden van cursussen waarin het geloof uitgelegd wordt, zoals de Alphacursus.
 
Samenwerking  met de diaconie kan plaatsvinden door overkoepelende collectes gezamenlijk
te doen. Het zoeken naar een zendingsproject of doel en dit voor langere tijd ondersteunen
en hiermee ook naar buiten treden, door contact te zoeken met de Ring Westerkwartier zou
hiervoor een gezamenlijk project kunnen worden gestart.
Samenwerking kan ook plaatsvinden door praktisch om te zien naar elkaar. Zoals financiële
ondersteuning voor zij die het nodig hebben, te denken valt aan schoolgeld en vakantie.
 
 
Diensten welke verzorgd worden door de Zendings- en Evangelisatie commissie Diensten welke verzorgd worden door de Zendings- en Evangelisatie commissie
    Diensten 2021
    14 maart
    13 mei tentdienst tijdens feestweek Marum op Hemelvaartsdag
    5 september openluchtdienst
    31 oktober  bijbelzondag
    12 december kerstzang ism alle kerken van Marum

    Diensten 2022
    13 maart 
    26 mei tentdienst tijdens feestweek Marum op Hemelvaatsdag
    4 september openluchtdienst Follow?
    30 oktober
    11 december kerstzang ism alle kerken van Marum
 
 
Opdracht Opdracht

Zending is een opdracht om het evangelie door te geven aan alle mensen veraf of dichtbij.
Evangelisatie is het doorgeven van de blije boodschap in eigen omgeving aan mensen die deze niet kennen of er vervreemd van zijn. Samengevat: het omzien naar elkaar, niet alleen voor de eigen gemeente maar ook voor de wereld om ons heen.

 

lees meer »
 
 
 
Let op

KERKDIENSTEN AFGELAST

In onze gemeente houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM en de regels van de overheid. 

Klik hier voor uw collecte bijdrage
of scan de QR-code                

Klik hier om u te registreren

meer
 
Facebook

Volg ons ook op 

 
I

COLLECTEBONNEN

Vrijwillige bijdrage Onderweg

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.