PKN
Protestantse gemeente Marum e.o.
 
samenstelling Zending en Evangelisatie Commissie samenstelling Zending en Evangelisatie Commissie
Kor van der Velde
Nieske Jongsma
Henny Posthuma
Gonda Bandringa
Johanna Veenhuizen
voorzitter
penningmeester
secretaris
wijkzaken/dagboekjes
lid
Meer informatie kunt u verkrijgen bij de de secretaris
 
Missie en Visie Zending en Evangelisatie, onderdeel Beleidsplan 2021-2025 Missie en Visie Zending en Evangelisatie, onderdeel Beleidsplan 2021-2025
  1. Zending & Evangelisatie
Missie
Als commissie Zending en Evangelisatie geloven wij in God’s liefde, Jezus genade, die Zijn leven voor ons gaf, de kracht van de Heilige Geest die in ons werkt en de Bijbel als het Woord van God, de Bron van levend water waaruit wij mogen putten. Dit is het fundament waarop wij staan en ons vertrekpunt.
Visie
Het is ons verlangen om dit geloof te delen en onder de aandacht te brengen, zowel in de kerk als in onze woonomgeving; naar de woorden van Jezus zelf:” Maak alle volken tot mijn discipelen”.
Het woord evangelie zegt het al, blijde boodschap. Door evangelisatie mogen we de Bijbel dichterbij brengen, in gewone begrijpelijke taal, zodat mensen aangeraakt worden door God’s liefde en Hij zichtbaar mag worden in hun leven.
Hoe
Het verbinden met kerk en omgeving worden al door verschillende activiteiten ondersteund.
Zoals een aantal kerkdiensten per jaar met een zendings- of evangeliserend karakter.
Waaronder de tentdienst met Hemelvaart, de openluchtdienst en de dienst  “Zingend onderweg naar Kerst”. Het verspreiden van de Elisabeth en de Kersteditie door heel Marum en dorpen rondom.
Bestellen en bezorgen van de Bijbelse Dagboekjes.
Het financieel ondersteunen van binnenlandse- en buitenlandse projecten. 
De zichtbaarheid in de omgeving zou vergroot kunnen worden door:
-de diensten van Zending en Evangelisatie meer buiten de kerkmuren te organiseren.
-tijdens speciale markten een kraam te huren en onszelf daar te presenteren als Zending en
Evangelisatie.
-het aanbieden van cursussen waarin het geloof uitgelegd wordt, zoals de Alphacursus.
 
Samenwerking  met de diaconie kan plaatsvinden door overkoepelende collectes gezamenlijk
te doen. Het zoeken naar een zendingsproject of doel en dit voor langere tijd ondersteunen
en hiermee ook naar buiten treden, door contact te zoeken met de Ring Westerkwartier zou
hiervoor een gezamenlijk project kunnen worden gestart.
Samenwerking kan ook plaatsvinden door praktisch om te zien naar elkaar. Zoals financiële
ondersteuning voor zij die het nodig hebben, te denken valt aan schoolgeld en vakantie.
 
 
Diensten welke verzorgd worden door de Zendings- en Evangelisatie commissie Diensten welke verzorgd worden door de Zendings- en Evangelisatie commissie
    Diensten 2021
    14 maart
    13 mei tentdienst tijdens feestweek Marum op Hemelvaartsdag
    5 september openluchtdienst
    31 oktober  bijbelzondag
    12 december kerstzang ism alle kerken van Marum

    Diensten 2022
    13 maart 
    26 mei tentdienst tijdens feestweek Marum op Hemelvaatsdag
    4 september openluchtdienst Follow?
    30 oktober
    11 december kerstzang ism alle kerken van Marum
 
 
Opdracht Opdracht

Zending is een opdracht om het evangelie door te geven aan alle mensen veraf of dichtbij.
Evangelisatie is het doorgeven van de blije boodschap in eigen omgeving aan mensen die deze niet kennen of er vervreemd van zijn. Samengevat: het omzien naar elkaar, niet alleen voor de eigen gemeente maar ook voor de wereld om ons heen.

 

lees meer »
 
 
 
Welkom Jelmer!

De vacature die ontstaan is door de pensioenering van mevr. Harjanne de Boer-Lodewijks is met ingang van 1 juni 2022 ingevuld met de komst van dhr. Jelmer Visser uit Steenwijk. Daarmee is het pastorale team weer compleet. (zie foto) Jelmer heeft hier stage gelopen, een periode waar we goede herinneringen aan hebben. We zijn blij dat we hem hier mogen verwelkomen.
 
Onze nieuwe predikant


Ineke van den Beukel, predikant van de Protestantse Gemeente Marum e.o.
Sinds 29 augustus 2021 ben ik predikant van deze mooie gemeente.
Na het VWO in Rotterdam en de studie theologie in Kampen ben ik (jeugd-)predikant geweest in Ureterp, predikant in Britsum, Cornjum, Jelsum net boven Leeuwarden, daarna in een stadswijk van Leeuwarden en tot voor kort 9,5 jaar in Haulerwijk en Waskemeer.

Klik hier voor de volledige tekst.
 
 
Appostel app
Of het nu om collectebonnen of een digitale collecte gaat, met Appostel worden alle mogelijkheden ondersteund.
Klik hier voor uitleg van de app Appostel.
 
Facebook

Volg ons ook op 

 
Afscheid van mevr. Harjanne de Boer-Lodewijks van PG Marum e.o.
Onze kerkelijk werker, Harjanne de Boer-Lodewijks, heeft op zondagmorgen 6 maart formeel afscheid genomen van de PG Marum e.o. Ze gaat na een dienstverband van 12 ½ jaar met pensioen. In een feestelijke kerkdienst, waarin ook haar kleinkinderen prachtig gezongen hebben, werd ze dank gezegd voor al het pastoraal werk dat ze vol passie gedaan heeft in onze gemeente. Helemaal weggaan doet ze niet, zo nu en dan zal ze nog een kerkdienst leiden en als vrijwilliger blijft ze actief in het kerkenwerk.
Klik hier voor de foto's.

 
 
wijdekerk
 
Webshop
Klik op een onderdeel

COLLECTEBONNEN

Vrijwillige bijdrage Onderweg
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.