PKN
Protestantse gemeente Marum e.o.
 
Missie en Visie Zending en Evangelisatie, onderdeel Beleidsplan 2021-2025 Missie en Visie Zending en Evangelisatie, onderdeel Beleidsplan 2021-2025
  1. Zending & Evangelisatie
Missie
Als commissie Zending en Evangelisatie geloven wij in God’s liefde, Jezus genade, die Zijn leven voor ons gaf, de kracht van de Heilige Geest die in ons werkt en de Bijbel als het Woord van God, de Bron van levend water waaruit wij mogen putten. Dit is het fundament waarop wij staan en ons vertrekpunt.
Visie
Het is ons verlangen om dit geloof te delen en onder de aandacht te brengen, zowel in de kerk als in onze woonomgeving; naar de woorden van Jezus zelf:” Maak alle volken tot mijn discipelen”.
Het woord evangelie zegt het al, blijde boodschap. Door evangelisatie mogen we de Bijbel dichterbij brengen, in gewone begrijpelijke taal, zodat mensen aangeraakt worden door God’s liefde en Hij zichtbaar mag worden in hun leven.
Hoe
Het verbinden met kerk en omgeving worden al door verschillende activiteiten ondersteund.
Zoals een aantal kerkdiensten per jaar met een zendings- of evangeliserend karakter.
Waaronder de tentdienst met Hemelvaart, de openluchtdienst en de dienst  “Zingend onderweg naar Kerst”. Het verspreiden van de Elisabeth en de Kersteditie door heel Marum en dorpen rondom.
Bestellen en bezorgen van de Bijbelse Dagboekjes.
Het financieel ondersteunen van binnenlandse- en buitenlandse projecten. 
De zichtbaarheid in de omgeving zou vergroot kunnen worden door:
-de diensten van Zending en Evangelisatie meer buiten de kerkmuren te organiseren.
-tijdens speciale markten een kraam te huren en onszelf daar te presenteren als Zending en
Evangelisatie.
-het aanbieden van cursussen waarin het geloof uitgelegd wordt, zoals de Alphacursus.
 
Samenwerking  met de diaconie kan plaatsvinden door overkoepelende collectes gezamenlijk
te doen. Het zoeken naar een zendingsproject of doel en dit voor langere tijd ondersteunen
en hiermee ook naar buiten treden, door contact te zoeken met de Ring Westerkwartier zou
hiervoor een gezamenlijk project kunnen worden gestart.
Samenwerking kan ook plaatsvinden door praktisch om te zien naar elkaar. Zoals financiële
ondersteuning voor zij die het nodig hebben, te denken valt aan schoolgeld en vakantie.

 
terug
 
 
 
Facebook

 
Ineke 30 jaar predikant!
 
Historisch overzicht van de voormalige Gereformeerde Kerk te Marum
website GereformeerdeKerken.info geeft een mooi verhaal van de geschiedenis van onze kerk
 
Steun Eva Borkhuis
Eva Borkhuis gaat met World Servants naar Sierra Leone. Wil je haar helpen om daarmee anderen te helpen? Voor meer info: klik hier 
 
Webshop
Klik op een onderdeel

COLLECTEBONNEN

Vrijwillige bijdrage Onderweg
 

 
Appostel app
Of het nu om collectebonnen of een digitale collecte gaat, met Appostel worden alle mogelijkheden ondersteund.
Klik hier voor uitleg van de app Appostel.
 
wijdekerk
 
Diaconie:
                            
Samenwerkingsverband Vrijwilligersorganisaties Westerkwartier:
Dat mensen die het goed hebben delen met mensen die het moeilijk hebben. Daarom organiseert het SVW een actie van verbondenheid. Het is een gezamenlijke solidariteitsactie van de vrijwilligersorganisaties, gemeente Westerkwartier, particulieren, bedrijven en instellingen om hen die het hoofd niet of nauwelijks boven water kunnen houden, te ondersteunen. Klik op de link voor het hele bericht  --> 
https://marum-noordwijk.protestantsekerk.net/activiteiten

 
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.