PKN
Marum-Noordwijk
 
Actie Kerkbalans 2018 Actie Kerkbalans 2018

De afgelopen maanden is er binnen onze gemeente weer volop aandacht geschonken aan
Actie Kerkbalans 2018.  
Elk jaar wordt er weer een beroep op u gedaan om onze protestantse gemeente financieel te steunen met uw VVB (Vaste Vrijwillige Bijdrage). Velen van u hebben hierop positief gereageerd en hun bijdrage, naar vermogen, toegezegd. 
Op dit moment is er reeds € 170.000,-- toegezegd. Onze hartelijke dank
daarvoor.
We willen allen die, op welke manier dan ook, meegewerkt hebben aan deze actie hartelijk bedanken.
 
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Luit Brondijk
voorzitter

terug
 
 
I

COLLECTEBONNEN

Vrijwillige bijdrage Onderweg

 
Startweekend
 
Facebook

Volg ons ook op 

 
Ontstaan Gereformeerde kerk van De Wilp
Op de website gereformeerdeKerken.info staat een artikel over het ontstaan van de voormalige Gereformeerde Kerk te De Wilp, waarbij destijds ook de Gereformeerde Kerken te Haulerwijk en Marum een rol speelden.
Op de site staan verder nog veel meer interessante artikelen.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.