Biblioloog Biblioloog

Biblioloog

Hoe breng je de Bijbel dichter bij jezelf, en bij het leven van alledag? Hoe kun je een Bijbelverhaal op creatieve wijze samen met anderen van binnen beleven en vruchtbaar maken voor persoonlijke groei en voor de preek van komende zondag? De methode Biblioloog maakt dit op een eenvoudige manier mogelijk.

Het is een aan Bibliodrama verwante kortere vorm van interactieve uitleg van de Bijbel.

Zittend in een kring wordt je uitgenodigd als bijbelse personage uit het gelezen Bijbelgedeelte kort te reageren op een gestelde vraag naar motief of gevoel.

Een nieuwe en verrassende manier van samen Bijbellezen.

Hoe en wat?

Van september tot en met maart telkens een half uur op dinsdagavond, met het oog op de preek van (de zondag) daarna.

U kunt zonder aan te melden meedoen, een keer of alle sessies. De kring kan vanaf 6 a 8 personen goed werken en een maximum aantal deelnemers is er eigenlijk niet!

 

Noteert u alvast de data:

1 Dinsdag 12 sept. 19.30-20u Mc.1:16-20 roeping van de discipelen
2 Dinsdag 17 okt. 19.30-20.u Lc.17:11-19 genezing van 10 melaatsen
3 Dinsdag 28 nov. 19.30-20u Lc.1:26-38 Maria en Gabriël

4 Dinsdag 30 jan. 19.30-20u Joh.5:1-13 genezing bij het bad Betzata
5 dinsdag 20 febr. 19.30-20u Mc.2:1-12 de verlamde door het dak
6 dinsdag 12 mrt. 19.30-20u Mc.14:3-9 de zalving door een vrouw

Graag nodig ik u en jou uit om mee te doen! Hoe meer mensen, hoe groter de kring met stoelen, in een van de zalen van ‘Het Kruispunt’.

 

Ds. Ineke van den Beukel

terug