PKN
Marum-Noordwijk
 
Monument van hoop Monument van hoop

Bij onze kerk ontstaat sinds zondag 26 april Een monument van hoop...in Coronatijd..
Welk woord of welke woorden put jij je hoop uit? Zet ze op een steen en laat ons monument groeien! Iedereen wordt van harte uitgenodigd hier aan mee te doen! Op de parkeerplaats bij de Ontmoetingskerk! 

 
 
Overweging in nieuwsbrief van het Platform van Kerken Westerkwartier ( PKW) Overweging in nieuwsbrief van het Platform van Kerken Westerkwartier ( PKW)
Grip op de wereld.

Zondag 22 maart mocht ik bij ons voorgaan in de kerk van Marum. Het was een vreemde ervaring. Want je bent als voorganger in deze moderne tijd wel gewend voor half lege kerken te preken, maar voor een totaal lege kerk is écht wat anders. Dat had natuurlijk alles te maken met het corona-virus. In de bestrijding daarvan zijn zoals u weet samenkomsten niet toegestaan. Dat mag door de week niet, en dus ook niet op zondag in de kerk. En volkomen terecht.
Het verhaal van deze zondag ging over de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe ( 1 Kor. 1: 18-31). Over hoe wij grip op de werkelijkheid denken te hebben en te houden. Een actueel gegeven in deze tijd van corona-crisis. Want door de corona-crisis  lijkt het net of wij steeds meer de grip op het dagelijkse leven dreigen te verliezen.
Paulus betoogde dat de mensen in zijn dagen hun vertrouwen, hun grip op het leven zoeken in godsdienst of in de wetenschap. Voor hem stond de joodse godsdienst, gevuld met wel 613 regels en geboden, model voor een manier van leven waarin de godsdienst alles bepalend was.  En zo zekerheid, en ‘grip’ op het leven bood.  Een manier van denken die ook vandaag nog  door velen wordt aangehangen.
Een tweede manier om grip op het leven te hebben is je volledig te laten leiden door kennis en wetenschap. Dat was de manier waarop de Grieken hun leven hadden ingericht. En ook deze manier kent vandaag de dag zeer veel volgers.
Paulus brengt naast deze twee manieren om grip op het leven te houden iets anders. Een nieuwe visie hoe je naar de werkelijkheid kunt kijken. Namelijk de weg van het vertrouwen; van het je afhankelijk weten van de liefde van God. Deze weg gaat er van uit dat niet de mens, maar God het laatste woord heeft. En dat je je daarom in alle omstandigheden, hoe mooi, maar ook hoe dreigend en somber soms, gedragen mag weten door de liefde van God.
Jezus, dé vertegenwoordiger van deze andere weg, heeft met zijn woorden en daden, met zijn leven laten zien wat deze weg inhield. En wat het vandaag de dag ook nog betekent.
Namelijk dat wijsheid en kennis belangrijk zijn, en dat regels het leven vergemakkelijken, maar dat niets belangrijker is dan je gedragen te weten door de liefde van God. Dat te weten, te kunnen geloven, maakt dat je in de meest onzekere tijd, grip op het leven hebt. Het leven hangt niet van mij, maar van God af. Goddank.

Ds. Marcus Klomp
Protestantse gemeente Marum e.o.


 
 
 
 
 
Let op

KERKDIENSTEN AFGELAST

In onze gemeente houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM en de regels van de overheid. 

Klik hier voor uw collecte bijdrage
of scan de QR-code                

meer
 
Platform van kerken Westerkwartier

Nieuwsbrief 06
 
Trefpuntvieringen in Ontmoetingskerk?!
Velen van u weten dat ik werk als Geestelijk Verzorger bij Talant, Zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking. Een deel van mijn werk is voorgaan in de kerkelijke vieringen voor de cliënten, de zgn. ‘Trefpuntvieringen’ op de locatie van Talant in Beetsterzwaag. meer
 
Facebook

Volg ons ook op 

 
I

COLLECTEBONNEN

Vrijwillige bijdrage Onderweg

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.