PKN
Marum-Noordwijk
 
Actie Kerkbalans 2019 Actie Kerkbalans 2019
De afgelopen maanden is er binnen onze gemeente weer volop aandacht geschonken aan Actie Kerkbalans 2019.  
Elk jaar wordt er weer een beroep op u gedaan om onze protestantse gemeente financieel te steunen met uw VVB (Vaste Vrijwillige Bijdrage). Velen van u hebben hierop positief gereageerd en hun bijdrage, naar vermogen, toegezegd. 
Op dit moment is er reeds ruim € 173.000,-- toegezegd. Onze hartelijke dank daarvoor.
We willen allen die, op welke manier dan ook, meegewerkt hebben aan deze actie hartelijk bedanken.

Het College van Kerkrentmeesters

 
terug
 
 
 
Let op

KERKDIENSTEN AFGELAST

In onze gemeente houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM en de regels van de overheid. 

Klik hier voor uw collecte bijdrage
of scan de QR-code                

Klik hier om u te registreren

meer
 
Platform van kerken Westerkwartier

Nieuwsbrief 06
 
Trefpuntvieringen in Ontmoetingskerk?!
Velen van u weten dat ik werk als Geestelijk Verzorger bij Talant, Zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking. Een deel van mijn werk is voorgaan in de kerkelijke vieringen voor de cliënten, de zgn. ‘Trefpuntvieringen’ op de locatie van Talant in Beetsterzwaag. meer
 
Facebook

Volg ons ook op 

 
I

COLLECTEBONNEN

Vrijwillige bijdrage Onderweg

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.