PKN
Marum-Noordwijk
 
Kringloopcentrum 't Trefpunt in Marum Kringloopcentrum 't Trefpunt in Marum

Openingstijden:

woensdag- en vrijdagmiddag 13.00 - 16.00 uur, donderdagavond 19.00 - 21.00 uur, zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Inbreng van goederen:
Wij kunnen helaas geen grote goederen ontvangen in verband met de beperkte ruimte.Graag hele en schone goederen inleveren op

maandag 09.00 - 12.00 en 13.00 - 16.00 uur, zaterdag 13.00 -  16.00 uur

Adres:
Kruisweg 28
Marum

 

Contact:

Ria  Kooiker, T (0594) 64 34 91

lees meer »
 
t 'Trefpunt houdt opruiming van de bovenverdieping. t 'Trefpunt houdt opruiming van de bovenverdieping.

Het is februari en de winkels zijn al weer volop met de opruiming bezig. Het is nog geen zomer en kunnen best nog warme kleding aan! Wij willen met de winkel niet achter blijven en wanneer het voorjaar aan gaat breken met de kleding blijven zitten.
Vanaf heden is alles van de bovenverdieping 1 euro per stuk.Zie foto. Kom snel naar de winkel en sla u slag.

 
gift aan Ambasiekana gift aan Ambasiekana


Ambasiekana wat veel geluk betekend. Het  is een stichting in de stad Bandiagara wat ligt in het midden van Mali. Het gaat om een particulier initiatief dat in samenwerking met een lokale organisatie is opgezet. Het doel van de stichting is: het bevorderen van onderwijs voor kinderen in Mail en het verminderen van vroegtijdige schoolverlating door jonge alleenstaande moeders.
 
Met de opbrengst van sponsoractiviteiten kan er voor de kinderen schoolspullen en/of maaltijden verstrekt worden. Omdat de afstanden vaak groot zijn en er geen openbaar vervoer aanwezig is kunnen kinderen uit kleinere dorpen niet vaak deelnemen aan de school. Door het aanbieden van opvang overdag(inclusief maaltijden) en indien nodig tijdens de schoolweek (overnachting) kunnen deze kinderen wel naar school.
 
Voor de toekomst wil de stichting een eigen opvanghuis bouwen.
Om de activiteiten vanuit een centraal punt te kunnen organiseren, wil de stichting een eigen opvanghuis in Bandiagara realiseren. Het is de stichting tot op heden nog niet gelukt om de sponsoring rond te krijgen. Tot die tijd worden de kinderen onder gebracht in gastgezinnen.
Onderwijs is voor kinderen ontzettend belangrijk en kan het verschil betekenen voor hun verdere toekomst.
Kringloop 't Trefpunt heeft een gift van 1000 euro overhandigd.
Wilt u meer weten kijk op de site van Ambasiekana Mali

 Onderstaand bedank bericht staat op de site van Ambasikana
 Wat zijn wij als stichting blij met zoveel lieve mensen om ons heen! Wij werden opnieuw verrast door een donatie van kringloopcentrum het Trefpunt uit Marum. Deze organisatie doneert meerdere malen per jaar aan goede doelen. Een van de vrijwilligers van het Trefpunt, Dinie Smid, heeft ons project onder de aandacht gebracht en enthousiast verteld wat wij doen voor de kinderen in Mali. Het Trefpunt besloot daarom een cheque aan ons te overhandigen met het fantastische bedrag van €1.000! Met deze geweldige gift kunnen we weer vele kinderen in Mali toegang bieden tot onderwijs en daarmee hun kans voor een betere toekomst vergroten. Wij willen het Trefpunt dan ook enorm bedanken voor deze geweldige donatie. Speciaal woord van dank voor Dinie, die dit samen met de vrijwilligers tot stand heeft gebracht. Hartverwarmend!


v.l.n.r. Tina van der Velde, Dinie Smid, Barou Dolo en Ria Blaak

 
Gift om de tuin op te knappen Gift om de tuin op te knappen

Wij zijn gevraagd door de kerk om een bijdrage te leveren om de tuin rondom het 't Trefpunt op te laten knappen. Het is allemaal wat veroudert en vergt veel onderhoudt wat door de vrijwilligers van de kerk wordt bijgehouden.
Wij als vrijwilligers van het Trefpunt vinden het ook belangrijk dat het aanzicht en de toegang goed toegankelijk moet zijn. Zodra de wintertijd voorbij achter de rug is gaat de klus beginnen. Er is een gift van 750 euro overhandigd.

Luit Brondijk van commissie van beheer en koster Monique van Dijk.
 

 
Gift aan weeshuis in Oekraine. Gift aan weeshuis in Oekraine.

In december 2017 is er een koor vanut de Oekraine naar Nederland gekomen om een aantal uitvoeringen te geven. Ze hebben ook een optreden in Marum gegeven. Ze verbleven bij gastgezinnen. Van een aantal koorleden wisten we dat zij in een weeshuis werkte zodoende hebben ze tijdens een bezoek aan t 'Trefpunt een cheuque van 1000 euro overhandigd gekregen.

Ria Kooiker heeft de cheque overhandigd aan de koorleden.

 
Gift aan Actie4kids (Schoenendoosactie 2017) Gift aan Actie4kids (Schoenendoosactie 2017)

Ook deze jaarlijkse actie is bij u allen wel bekend. Wat is het toch mooi om zo'n schoenendoos te vullen en dan te bedenken hoe blij een kind kan zijn wanneer  die nadat het is verzonden open maakt. Dit jaar gaan de schoenendozen naar de landen West Afrika ,Oost Europa,Midden Oosten en de kinderen van vluchtelingen in Europa. Kringloop 't Trefpunt verzameld het hele jaar door speelgoed etc. wat geschikt is om in de dozen te stoppen. Ook dit jaar zijn Daan en Anneke de Vries de coördinerende ondersteuners hierin voor Marum. Ze hebben een gift van 500 euro gekregen.
Afgelopen zaterdag 2 december 2017 zijn de dozen weggebracht naar de transportplaats.

Hieronder Aukje van Dellen die het hele jaar aktief is om spullen te verzamelen voor de schoenen dozen. Ze heeft de cheque overhandigt aan Anneke en Daan de Vries.

 
Gift aan stichting Kenia Support Gift aan stichting Kenia Support

Kenia Support:
Zoals u allen inmiddels wel bekend.  Het werk van de drie gezinnen die zich voor dit doel inzetten met hart en ziel waaronder Fokke en Ankie van Houten,Durk en Tineke Boschma,Romke en Lotty de Vries. Als kerk steunen we ook een kind waar de kindernevendienst iedere zondag geld voor inzamelt. Op dit moment zijn Tineke en Durk vertrokken naar Kenia en kregen ze een cheque van 1000 euro mee van 't Trefpunt.
 
 
 

 
Gift aan stichting kinderhulp in Oeganda Gift aan stichting kinderhulp in Oeganda

Als stichting zijn we sinds 2012 zeer nauw betrokken bij het kinderdorp "Balamu Children's Village" in Oeganda. Het doel van de stichting is het opvangen van  wees en straatkinderen. Er wordt hen naast de basisbehoeften zoals onderdak,voeding en scholing ook geborgenheid geboden. Het dorp wordt ondersteund met het verbeteren van hun leef-,woon- en onderwijsvoorzieningen. Inmiddels zijn er 5 huizen gebouwd,2 hiervan zijn in gebruik als familiehuis en 3 als lagere school. Dit heeft een zeer positief effect gehad op het functioneren van het kinderdorp. Ruim 450 kinderen,ook uit de omgeving,volgen hier les en krijgen een warme maaltijd. De stichting wil graag het volgend familiehuis afbouwen en ook een toilet unit, en een noodzakelijke muur realiseren, voor bescherming tegen het regenwater. Wilt u meer weten kunt u kijken op de site www.stichtingkinderhulpoeganda.nl  Het 't Trefpunt heeft een gift overhandigd van 1000 euro.

Geertje Hoeksta kreeg de cheque overhandigd

 
Gift aan Stichting Mensenkinderen Gift aan Stichting Mensenkinderen

Moldavië het armste land van Europa. Het merendeel van de bevolking moet zien rond te komen van 1 euro per dag. Binnenkort wordt het weer winter in Moldavië. Want winter betekend extreme kou, honger lijden en hopen dat niemand ziek wordt. De winter is daarom een  grote vijand. De bange vraag die arme gezinnen telkens weer stellen is of ze de arme wintermaanden kunnen overleven. Mensenkinderen trekt het lot van deze mensen aan. Met hulp van lokale(kerkelijke)vrijwilligers geven we hen 4 maanden lang een uitgebreid voedselpakket. Voor 20 euro geeft u een arm gezin een voedselpakket.
Het 't Trefpunt heeft 1000 euro geschonken  om zo de arme gezinnen te ondersteunen.


De vrijwilligers die voor de kringloop de symbolische cheque hebben overhandigd aan Bram van Sichting mensenkinderen

 
Gift aan stichting Shout for Joy Gift aan stichting Shout for Joy

Mijn naam is Marieke van der Leeden, geboren en getogen in Sliedrecht, maar al weer acht jaar woonachtig in het Afrikaanse land Burundi. Daar ben ik heen gegaan met het verlangen om de (wees)kinderen liefde en hoop te geven voor de toekomst en heb daarom, samen met een thuisfront commissie, hiervoor de stichting Shout for Joy opgericht. Eerst een aantal jaar gewerkt bij een kindertehuis, daarna op een Christelijke Engelstalige school en nu wil ik met een team van de lokale kerk (Christian Life Ministries) gaan uitreiken naar de straatkinderen.
Onder de naam 'Embrace' - dat staat voor een plek waar kinderen omarmd zullen worden en hun unieke talenten en gaven kunnen ontdekken - willen wij uitreiken naar een groep kinderen die op dit moment nog op straat leeft.
 
Ons doel is om een plek te creëren waar zij gezonde maaltijden zullen ontvangen, persoonlijke zorg en medische hulp, liefde en support en hun de kans te bieden om tenminste de basisschool educatie af te ronden. Daarnaast zal gekeken worden naar andere mogelijkheden om een inkomen te genereren, zodat zij niet langer op straat hoeven te leven en positief naar de toekomst kunnen kijken. Wij zullen voornamelijk uitreiken naar kinderen met een fysieke beperking en de kwetsbare meisjes die op straat leven.
 
Als de kinderen nog één of beide ouders hebben, zullen zij aan het eind van de middag naar huis gaan. Voor de weeskinderen wordt er gekeken of er in de toekomst een huis gehuurd kan worden waar zij een thuis zullen krijgen waarbij een Burundese moeder voor hen zal zorgen.
 
Een huis met tuin is inmiddels beschikbaar gesteld om in september 2017 aan dit project te beginnen. Daarom zijn we op dit moment op zoek naar sponsors die kunnen helpen om de aanschaf van meubilair, keukengerei en schoolbenodigdheden te kunnen bekostigen.
Wanneer u meer wilt weten kunt u kijken op de website: www.shoutforjoy.nl
't Trefpunt heeft een gift van 1000 euro geschonken aan bovenstaand doel.
v.l.n.r.Eric Tubbing,Linda Blokland en Janneke van Kammen

 
Gift aan KNGF voor blinde geleide hond Gift aan KNGF voor blinde geleide hond

Tijdens een passage avond is er een spreker geweest die zelf een eigen hond heeft van stichting KNGF. Dhr. Hans Dekker heeft al jaren een blinde geleide hond. Het is inmiddels zijn 3de hond en gaat met zijn hond Missie overal naar toe. Er komt veel bij kijken om in aanmerking te komen voor een hond.Er zijn in Ndereland zo'n 500 honden. Naast alle plasticdoppen die worden gespaard en door Bauktje Jakobs worden doorgegeven heeft de stichting ook 500 euro mogen ontvangen.

v.l.n.r.Dhr. Hans Dekker, Missie,Bauktje Jakobs,Janneke van Kammen

 
Gift aan MaRun Gift aan MaRun

Er zijn ongetwijfeld mensen die hebben meegedaan met de MaRun zo kon er 5 of 10 km(hard) gelopen worden. De opbrengst was dit jaar voor een wensenambulance. Er is een gift van 't Trefpunt geschonken van 1000 euro.
 

 
Gift voor Kom naar Voren

Gift voor Kom naar Voren

                                                                                                                               In oktober is er een muzikale voorstelling geweest in de kerk ter gelegenheid van het 500 jaar protestantisme. Doordat de toegang vrij toegankelijk was voor iedereen heeft het 't Trefpunt een gift van 250 euro geschonken.


 

 
Gift aan Rode Kruis voor St. Maarten Gift aan Rode Kruis voor St. Maarten

Bedankt voor je donatie!

Hi 't Trefpunt Marum,

Bedankt voor je donatie aan Giro 5125 Help getroffenen Orkaan Irma. Indien je doneert middels een afschrijving, zal er binnen 5 werkdagen €1000,- van je rekening worden afgeschreven. 
Namens het Rode Kruis hartelijk dank voor de gift.

Bovenstaande gift is geschonken aan het Rode Kruis voor de St. Maarten actie.

 

 
Gift aan Suridocs. Gift aan Suridocs.

Stichting Suridocs uit Drachten kreeg een cheque van 1000 euro.


Jannie Wiersinga overhandigde de cheque aan 1 van de 4 artsen van Suridocs dhr. Plein.

Wie zijn zij en wat doen zij. Het zijn 4 artsen van Surinaamse afkomst en zijn allen werkzaam in Ziekenhuis Ny Smellighe in Drachten die deze stichting hebben opgericht. Zij bieden ondersteuning diagnostiek en behandeling  bij de meest voorkomende ziekte in Suriname dit door te helpen bij het opzetten van een diagnostisch centrum voor diabetisch en hart en vaatziekte. Ze schenken apparatuur en medische goederen. Geven ondersteuning aan een huisartsenpost. Geven acute zorg op de IC. Waar nodig is delen ze ook nog voedselpakketten uit. De zorg is zeer breed die ze bieden en daar om beurten heen gaan en meehelpen. Wilt u meer weten over dit project kunt u kijken op de site     http://wwwsuridocs.nl                    
 
 

 
Gift aan stichting Hermanshoeve. Gift aan stichting Hermanshoeve.

De Hermanshoeve Woonzorg boerderij bestaat dit jaar 10 jaar en kreeg in juli 2017 een gift van 250 euro.


Gelbrich Helfferich links kreeg de cheque van vrijwilligster Aukje van Dellen.

 
Laatste wens voor Tamara Postuma Laatste wens voor Tamara Postuma

Tamara Postuma die aan borstkanker lijdt had nog 1 laatste wens. U heeft er vast wel eens wat over gelezen of op tv Noord gezien zo waren er verschillennde aktie's bijvoorbeeld ook 1  om auto's te laten wassen.Hier hebben veel mensen gehoor aan gegeven.
Het 't Trefpunt heeft een gift geschonken van 2000 euro.

Het allerlaatste nieuws is dat het geld is ingezameld en de wens van Tamara in vervulling kan gaan. Zo kan Tamara met haar gezin naar Canada.

 
Gift voor stichting Lima. Gift voor stichting Lima.

Stichting Lima is een zorgboerderij die passende dagbesteding bieden aan jong en oud in Marum kreeg 500 euro overhandigd.


Bewoners van stichting Lima met begeleiding kregen de cheque overhandigt van Bregtje van Breden

 
Gift aan stichting Sajith Gift aan stichting Sajith

Stichting Sajith die 1000 euro kreeg overhandigd heeft als doelstelling hulp te bieden aan hen die deze hulp nodig hebben in Sri-Lanka. De medewerkers gaan dit jaar zelf naar Sri Lanka om met eigen ogen te zien wat er met de giften worden gedaan. Zo was er ook dit jaar geld nodig voor een rolstoel doordat een jongen het huis niet meer uit kon komen en daardoor jaren aan huis gekluisterd was.                                                                                                                                                
In Sri Lanka is er namens het bestuur van de stichting iemand die mede beoordeeld waar hulp daadwerkelijk nodig is. Hierbij wordt met name gedacht aan kleine doelen en projecten. Vanuit het bestuur van de stichting gaat men regelmatig naar Sri Lanka om te kijken naar de vorderingen van de projecten. Op die manier blijven eveneens de contacten in stand. De bestuursleden, zetten zich geheel belangeloos in voor de stichting. Verder delen ze samen de kosten die gemaakt moeten worden om een stichting in stand te houden, zoals b.v. kosten voor een bankrekening, onderhoud website, kosten Kamer van Koophandel. Het spreekt voor zich dat de kosten van de reizen naar Sri Lanka ook voor eigen rekening zijn. Nieuwsgierig geworden kijk op de website http://www.stichtingsajith.nl
Tweede van links Ymkje de Jong met een familie echtpaar die dit jaar mee gaan kreeg de cheque overhandigd van Bregtje van Breden.

 
Trefpunt heeft gift overgemaakt naar Giro 555 Trefpunt heeft gift overgemaakt naar Giro 555

Wij als vrijwilligers van 't Trefpunt hebben besloten een gift van 1000 euro over te maken naar Giro 555.
Hieronder een bedankje van de organisatie.

Bedankt!

Namens de samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 wil ik u hartelijk danken voor uw gift van €1000,00 voor de actie "Help slachtoffers hongersnood".
Dankzij uw steun kunnen we levensreddende hulp bieden aan de slachtoffers van vier grote hongerrampen. De samenwerkende hulporganisaties zijn met man en macht aan het werk om zoveel mogelijk mensen te helpen. Zij delen voedsel en schoon drinkwater uit, laten ondervoede kinderen aansterken met therapeutische voeding en bieden medische hulp. Samen redden we meer levens.

 

 
Gift aan stichting Het Kopland Vrouwenopvang in Groningen Gift aan stichting Het Kopland Vrouwenopvang in Groningen

Cecielle Keizer van stichting Het Kopland ontving onlangs van Kringloopwinkel 't Trefpunt uit Marum een cheque. Een zeer welkome, maar op zich niet direct een bijzondere cheque. Toch zit er wel een bijzonder verhaal aan vast: Een bezoekster van de kringloop vertelde over de vrouwenopvang, onderdeel van Het Kopland. Zelf heeft ze van deze organisatie de juiste hulp ontvangen. Ze opperde dat deze stichting wel wat ondersteuning voor een campagne kon gebruiken. Deze campagne heet: Groningen Geeft Thuis.
 
Groningen Geeft Thuis!
Het Kopland is er voor iedereen die het door sociale omstandigheden even niet redt. Het Kopland helpt met begeleiding, behandeling en opvang: voor vrouwen en kinderen, gezinnen en jongeren. De  stichting heeft ook een veilige plek voor vrouwen (en hun kinderen) die te maken hebben met huiselijk geweld. Een veilig thuis hebben in tijden van nood is ontzettend belangrijk, voor iedereen. En soms is het van levensbelang. De vrouwenopvang is meer dan alleen opvang, en  helpen ook verder. Alle vrouwen en kinderen worden begeleid naar een veilig, eigen thuis. Zodat ze een nieuwe start kunnen maken. Voor specifiek deze vrouwenopvang loopt een campagne: Groningen geeft thuis.
De vrouwenopvang gaat verhuizen van een monumentaal pand naar een moderne, nieuwe locatie in een bruisende woonwijk in de stad. Hier is meer ruimte om dat vernieuwde leven op te bouwen. Vooral voor kinderen is een woonwijk prettiger wonen dan de stad. Het pand wordt nu gebouwd. Voor de inrichting is men afhankelijk van giften. Vandaar de cheque van het Trefpunt van 500 euro.
 
Keizer (projectcoördinator Groningen Geeft Thuis): “Wat deze gift zo bijzonder maakt, is dat het eigenlijk een initiatief is van een oud-bewoonster. Dat is toch een mooie vorm van goedkeuring voor het werk dat we doen”
                                 
Met de campagne Groningen Geeft Thuis wordt er geld ingezameld. Dit doet de stichting onder andere door het werven van fondsen. Maar particulieren en bedrijven kunnen ook acties opzetten. En op deze manier wordt er gevraagd om anderen een  thuis te geven.
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten of eventueel doneren kijk dan op www.groningengeeftthuis.nl


Cecielle kreeg de ceque overhandigd van vrijwilligster Bregtje Struiksma-Wijnalda.
 

 
Gift voor Stichting Het Huisgezin febr. 2017 Gift voor Stichting Het Huisgezin febr. 2017

Stichting Het Huisgezin
 
Sinds 2011 is het werk van Pieter en Annemarie als opvanggezin ondergebracht in een stichting, die de naam Het Huisgezin draagt.Het echtpaar is er voor kinderen die kwetsbaar zijn en gedragsproblemen hebben of uit een problematische gezinssituatie komen. Ze willen stabiliteit en perspectief bieden aan kinderen die ze opvangen. Dit betekend dat zij er fulltime voor de kinderen er zijn. Naast de opvang van pleegkinderen, 24 uur per dag, willen Pieter en Annemarie Smaling nu ook tienermoeders gaan opvangen. Voor deze tienermoeders zijn straks 5 kamers beschikbaar. De locatie is gevestigd in De Tike.
Het motto is Elk kind heeft recht om kind te zijn.
Het Huisgezin werkt samen met professionele hulpverleners, zoals Jeugdhulp en Fier Fryslân in Leeuwarden, zodat ook kinderen met een ‘rugzakje’ in het gezin kunnen worden opgevangen. Het bestuur van de stichting ondersteun hun werk. Verder is het echtpaar die zelf hun eigen baan hebben opgezegd afhankelijk van giften die geschonken worden.

Het  Trefpunt heeft een cheque van 500 euro overhandigd op de locatie.

De overhandiging is gedaan door vrijwilligster Anja Jakobs aan Pieter Smaling.
Bent u nieuwsgierig geworden naar hun werk en wilt u graag meer weten of doneren bezoek de website www.hethuisgezin.nl
 

 
Gift aan stichting Lepra febr. 2017 Gift aan stichting Lepra febr. 2017

Wat is Lepra?
Lepra is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door de leprabacterie en wordt overgebracht door hoesten of niezen. De leprabacterie tast de zenuwen aan, met als gevolg dat er verlammingen kunnen ontstaan en handen en voeten gevoelloos raken. Hierdoor kan iemand niet meer voelen of hij of zij zich verbrand of wondjes oploopt. Grote wonden, infecties, blindheid en ernstige verminkingen zoals klauwhanden of stompvoeten zijn het gevolg.
Door hun handicaps komen leprapatiënten vaak zonder werk te zitten. Ook worden zij, uit angst voor besmetting, door hun omgeving vaak vermeden of zelfs verstoten. Het taboe, of stigma, rond lepra is nog steeds erg groot. De leprabacterie heeft een lange incubatietijd. Dat wil zeggen dat de leprabacterie zich maar één keer in de twee weken deelt, in tegenstelling tot andere bacteriën die zich bijvoorbeeld elke minuut vermenigvuldigen. Hierdoor kan het jaren duren voordat er symptomen ontstaan en een patiënt in de gaten krijgt dat er iets mis kan zijn.
Een snelle uitbraak van lepra zal daardoor niet voorkomen, maar iemand die besmet is kan wel jaren ongemerkt de bacterie blijven verspreiden. Hierdoor is het moeilijk om de ziekte volledig onder controle te krijgen.
 
Behandeling
Lepra kan genezen worden door een medicijnkuur. Het is belangrijk dat de patiënt daar zo vroeg mogelijk mee begint, om ernstige handicaps te voorkomen. Daarom trainen we gezondheidsmedewerkers: hoe eerder zij lepra herkennen, hoe sneller zij er wat aan kunnen doen.

't Trefpunt heeft een gift gegeven van 1000 euro.


De gift is door Bregtje Struiksma-Wijnalda overhandigd aan dhr.B.van Wilgen coordinator van Kring Groningen die samen met zijn vrouw eerst een rondleiding kregen in 't Trefpunt

Tijdens de cheque overhandiging kregen we te horen dat er net een nieuw medicijn is uitgevonden om zo nog eerder de lepra op te sporen. Wat fijn dat er zo wereldwijd mensen geholpen kunnen worden.

 
Gift voor Muskathlon in Uganda febr. 2017 Gift voor Muskathlon in Uganda febr. 2017

 
Uganda:

De Muskathlon wordt georganiseerd door de christelijke mannenbeweging De 4e Musketier. De Musketiers lopen en fietsen in Uganda. De 4e Musketier heeft Uganda als bestemming gekozen, vanwege het vele onrecht dat mensen wordt aangedaan en de extreme armoede waarin mensen leven. Er heerst corruptie, de buitenlandse schuld is erg hoog en veel mensen in het land hebben te kampen met ondervoeding, malaria en aids. Daarnaast is er een extreem hoge kindersterfte. Wij willen de mensen in Uganda graag steunen via deze mooie uitdaging.
 
Compassion: bevrijdt kinderen van armoede.

Samen met de christelijke organisatie Compassion willen we in dit gebied een verschil uitmaken.  Compassion investeert het sponsorgeld in projecten voor arme moeders, baby’s en kinderen. Deze organisatie helpt in Uganda de meest kwetsbare gezinnen, via lokale kerken. Kinderen die een sponsor krijgen, kunnen daardoor naar school en worden sociaal, emotioneel en geestelijk gevormd, en krijgen medische zorg en aanvullende voeding.

Muskathlon:

Er is een cheque van 500 euro overhandigd aan Harry Maring uit Zuidhorn die in mei 2017 een halve marathon gaat lopen in Uganda. Samen met een groep van meer dan 100 mannen en vrouwen gaat Harry een halve marathon rennen om kinderen en arme gezinnen die in armoede leven te ondersteunen. Het is voor Harry een grote uitdaging en het zal zeker zwaar zijn om in een ander klimaat en zeker andere omstandigheden te gaan rennen. De training is al in volle gang en de hoop is om zoveel mogelijk geld op te halen.
Ben je nieuwsgierig geworden en zou je donatie of een kindje willen sponsoren kijk dan op www.muskathlon.com /harrymaring

De cheque is overhandigd door Anneke Steursma aan Harry Maring in de koffieruimte van 't Trefpunt.
 

 
We kunnen terug zien op een zeer goed jaar. We kunnen terug zien op een zeer goed jaar.

Het jaar 2016 ligt achter ons. We kunnen terug zien op een zeer goed jaar. De bezoekers weten het 't Trefpunt steeds beter te vinden. Er komen meer goederen binnen die dan weer een plekje in de winkel krijgen en zo weer voor een tweede of derde leven de deur uit gaan voor een mooi klein prijsje. Hierdoor konden wij ook aan vele goede doelen schenken.
                                                                                                                    
Namens alle vrijwilligers hartelijk dank en ook in het nieuwe jaar 2017 staan wij weer voor u klaar.

 
't Trefpunt heeft met een kraam op de Kerstmarkt in Marum gestaan. 't Trefpunt heeft met een kraam op de Kerstmarkt in Marum gestaan.

De kringloop heeft  op de Kerstmarkt gestaan met een kraam. Er werd dit jaar voor het eerst een Kerstmarkt gehouden in Marum. Het 't Trefpunt stond hier ook met een kraam. Er kwamen verrassende reacties van verschillende mensen dat er mooie spullen bij waren en dat ze zeker een keer de winkel zouden gaan bezoeken.Het is mooi dat we op zo'n manier onze bekendheid kunnen uitbreiden.
 

 
Gift voor dagbesteding stichting de Hermanshoeve dec. 2016 Gift voor dagbesteding stichting de Hermanshoeve dec. 2016

De dagbesteding van de Hermanshoeve heeft een cheque van 500 euro mogen ontvangen. Het is bijzonder dat er zulke mooie dingen worden gemaakt door de bewoners en dat er op verschillende locaties deze ook te koop mogen staan. De cheque komt zeker goed van pas om weer materialen aan te kunnen schaffen zodat de dagbesteding weer verder kan met het ontwerpen van nieuwe producten.

De cheque is overhandigd door vrijwilligster Aukje van Delden en Baukje Boonstra.

 
Giften in december 2016 aan Zorglocaties binnen Marum. Giften in december 2016 aan Zorglocaties binnen Marum.

De locaties De Woonhaven en de  De Zijlen mochten in december beide een cheque van 500 euro ontvangen uit handen van een vrijwilliger. Als locatie is het fijn om zo rond de feestdagen wat extra's te mogen ontvangen. Er kwamen leuke reactie op zo was er een locatie die aangaf dat er goed bekeken werd waar het geld voor gebruikt ging worden en dat ze dit ons nog lieten weten. Iedere locatie heeft wel iets op het verlanglijstje staan.
Hieronder een impressie van foto's van locaties met bewoners en vrijwilligers van het 't Trefpunt.

Hierboven de bewoners van de Woonhaven en het team. Achter staat Ina Huistra die de cheqeu overhandigd.

Bregtje Struiksma-Wijnalda heeft de cheque overhandigd aan de bewoners van De Zijlen.

 
Gift aan woonvoorziening Thomashuis te Niebert in dec 2016 Gift aan woonvoorziening Thomashuis te Niebert in dec 2016

In december is er een gift van 500 euro overhandigd voor de bewoners van het Thomashuis. Het is mooi dat er rond de feestdagen wat extra's gedaan kan worden met de bewoners.
De gift is overhandigd door Fennie Tillema aan een bewoonster van het huis.
In december is er een gift van 500 euro overhandigt voor de bewoners van het Thomashuis. Het is mooi dat er rond de feestdagen wat extra's gedaan kan worden met de bewoners.
De gift is overhandigd door Fennie Tillema aan Tineke van de Lageweg een bewoonster van het huis.

 
Bijeenkomst voor alle vrijwilligers van 't Trefpunt Bijeenkomst voor alle vrijwilligers van 't Trefpunt

Eind november is er een gezellige avond geweest met alle vrijwilligers. Onder het genot van een hapje en een drankje is er gezellig bij gepraat en konden we luister naar verhalen van Martje Grondsma. Tussendoor hebben we een dobbelsteenspel gespeeld wat bij iedereen op de lachspieren werkte.
Had je een cadeau kon je het zo weer kwijt zijn of je moest het weggeven.

De avond werd afgesloten met voor iedere vrijwilliger een presentje.

 
Gift aan het Leger des Heils Gift aan het Leger des Heils

In November is er een gift van 500 euro door 't Trefpunt  overhandigt aan woonlocatie Noach te Engwierum. Hier wonen 24 deelnemers met verschillende diagnoses. Deze cheque is bedoelt voor allerlei activiteiten. Zo kunnen er o.a. sportpassen aangeschaft worden zodat de deelnemers kunnen sporten.
De cheque is overhandigt aan 1 van de deelnemers van de locatie door vrijwilligster van 't Trefpunt Bauktje Heijs.

 
Gift aan Actie4kids (Schoenendoosactie 2016) Gift aan Actie4kids (Schoenendoosactie 2016)


In november heeft de Kringloop een gift van 500 euro geschonken aan actie4kids. Door extra geld en donaties kunnen er meer inkopen worden gedaan om zo nog meer schoenendozen te vullen, deze worden opgestuurd naar kinderen in Afrika,Azië,Oost Europa en zo mogelijk naar het Midden-Oosten. Daam en Anneke de Vries staan ieder jaar weer klaar om dit project aan te gaan zowel op scholen als in de kerk. Dit jaar is er door Marum in totaal 1.377 euro over gemaakt naar Actie4 kids en zijn er 275 schoenendozen gevuld.
Ik wil sluiten met het bericht wat Anneke en Daam zeggen dat het geweldig is om ieder jaar weer meer dozen te kunnen vullen, maar het belangrijkste is dat elke doos telt.
De gift door  't Trefpunt is overhandigt door Aukje van Delden die overigens het hele jaar spullen verzamelt van ingebrachte goederen die in de schoenendozen kunnen.
Aukje van Delden met Anneke de Vries achter de ingepakte schoenendozen.

 
Gift aan Stichting vrienden van de Hoorn Gift aan Stichting vrienden van de Hoorn


In september is er weer een jaarlijkse Ma-run geweest. Het is een terugkomend evenement. Er wordt 5 of 10 kilometer hard gelopen. Kringloop 't Trefpunt heeft hieraan een gift geschonken van 500 euro. Deze opbrengst wordt gebruikt voor aanschaf van een duofiets waarbij de bewoners van De Hoorn in beweging kunnen komen en blijven. De definitieve opbrengst van de MaRun 2016 is € 2.750,- geworden!! De cheque is door Dini Smid- Boerema  en Froukje Boekema via Arnoud Boekema overhandigt aan Margriet Bakker-Slot van stichting vrienden van de Hoorn te Marum

 
Gift voor stichting Madalief Gift voor stichting Madalief


Er is door Trefpunt in augustus een gift van 1000 euro geschonken aan stichting Madalief. Deze stichting is geboren uit liefde voor kinderen en heeft als doel om de kansarme kinderen in Madagaskar een betere toekomst te bieden.
De cheque is door Wiepie Vogelenzang overhandigt aan de dochter van Thea Meesters die secretaresse is van de stichting.
Wilt u meer weten over stichting Madalief dan kunt u kijken op de site www.madalief.nl

 
Gift Kringloopcentrum 't Trefpunt aan Kenia Support Gift Kringloopcentrum 't Trefpunt aan Kenia Support

Kenia support u allen denk ik wel bekent heeft in juli een gift van 't Trefpunt mogen ontvangen van 1000 euro. De gift is voor het project "Laat kinderen studeren". Durk en Tineke Boschma & Romke en Lotty de Vries zijn nauw betrokken bij dit project. Het is jaren geleden door Tineke ontstaan die vrijwilligerswerk wilde doen in arme landen. In Kenia  worden  kansarme kinderen van de straat geholpen en verblijven in een weeshuis. Durk en Tineke bezoeken al vele jaren achter elkaar Kenia om zo ook te kijken hoe het er bij staat. Ze helpen dan in het weeshuis en hebben gesprekken met de personen die daar de verantwoording hebben. Door de financiële steun kunnen deze kinderen naar school en krijgen ze onderwijs zodat ze ook door kunnen groeien. Als u meer wilt weten kunt u op de website https://keniasupport.nl meer lezen.v.l.n.r.Romke en Lottie de Vries en Tineke en Durk Boschma

 
Gift voor Bukumbi Gift voor Bukumbi

Sinds april 2015 werken Fred en Tijda als vrijwillige lekenmissionarissen in Bukumbi hospital, een klein missieziekenhuis van de White Fathers dicht bij Mwanza en het Victoriameer in Tanzania. Ze zijn hier voor de komende jaren gestationeerd. Tijda als fysiotherapeute en Fred als IT-er. Daarnaast is Tijda ook begonnen met het opleiden van een fysiotherapie assistente zodat, het werk voortgezet kan worden bij hun vertrek.
Het Bukumbi missieziekenhuis, dat al meer dan 100 jaar bestaat, heeft het de laatste jaren mede door slecht management, financieel erg zwaar gehad. Door het opzetten van een gedegen 5-jaren plan, het vervangen van de medical doctor in charge en het inzetten van een aantal zeer gedreven en ervaren nonnen hopen de White Fathers het tij te keren.
Het ziekenhuis heeft 130 bedden met matrassen die de naam matras eigenlijk niet verdienen. Ze zijn vies en versleten. Door matrassen vanuit Nederland te versturen komen er veel te hoge kosten bij van vervoer en invoerrechten. Zo werd er gekeken naar sponsoren die het ziekenhuis aan nieuwe matrassen wilde helpen. Eén matras is 75 euro. Kringloop "Trefpunt" heeft een gift geschonken van 600 euro voor 8 nieuwe matrassen. 

Bovenstaand stukje is al eerder gepubliceerd maar heeft een vervolg  gekregen.

Fred en Tijda zijn in Nederland geweest en hebben aan een groepje vrijwilligers de foto's laten zien van de nieuwe matrassen en de ontwikkelingen waar ze aan werken. De matrassen zijn allemaal rond en gefinancieerd. Er heerste een probleem dat de kinderen niet meer naar school konden door de lokalen er verwaarloosd uit zagen en er geen banken en stoelen waren.Fred en Tijda hebben de lokale bevolking erbij betrokken en door het geld wat zij krijgen kopen ze hout en daar maakt de bevolking de banken en stoelen van en zorgen ze dat er weer deuren in het lokaal komen.
Fred en tijda hebben een gift van 500 euro gekregen en werd overhandigd
door Sonja


v.l.n.r.Fred Sonja en Tijda
 

 
Kringloop 't Trefpunt geeft gift aan Mensen Kinderen. Kringloop 't Trefpunt geeft gift aan Mensen Kinderen.

Deze stichting helpt de zwarte schapen in Albanië, want je zult maar het zwarte schaap zijn!! Wie zijn de zwarte schapen??
De zwarte schapen van Albanië hebben het erg zwaar. Naast afkeuring en minachting wanneer je als gehandicapt kind wordt geboren ben je daar een last voor de maatschappij. Arme gezinnen kunnen niet altijd de kosten dragen zoals medicijnen en hulpmiddelen, met als gevolg dat de levensomstandigheden van deze gezinnen verslechteren.
Stichting Mensenkinderen zoeken deze zwarte schapen op en bieden hulp door de gezinnen waarvan ze deel uitmaken om twee drachtige schapen te geven. Dit is een geweldige steun! Immers de schapen geven melk en produceren wol. Dat kan zo'n arm gezin goed gebruiken, maar ook voor de toekomst, want als het meezit heeft het gezin binnen enkele jaren een mooie schaapskudde en zijn ze volkomen zelfvoorzienend.
Het Trefpunt heeft een gift na afloop van de dienst op eerste Pinksterdag overhandigt van 540 euro. Dit is omgerekend voor 6 drachtige schapen.De gift is door Goke Postmus overhandigd.

lees meer »
 
Open dag bij kringloopcentrum 't Trefpunt op zaterdag 16 april Open dag bij kringloopcentrum 't Trefpunt op zaterdag 16 april

Het Trefpunt vierde op zaterdag 16 april haar 6 jarig bestaan.
 
's Morgens werd er een modeshow voor kinderen en volwassen gelopen. De meeste geshowde kleding werd verkocht.'s Middags gaven twee medewerkers van het Rode Kruis diverse demonstraties. Het is goed om te weten hoe te handelen in acute gevallen. Er kon ook geoefend worden. Helaas werkte het weer niet erg mee zodat er niet zoveel bezoekers waren. Na de demonstratie werden de vrijwilligers verrast door een gift met een symbolisch bedrag van 1000 euro die door Janneke van Kammen werd overhandigt. De gift is specifiek bedoeld voor regio Noord.
Ondanks het slechte weer is er in de winkel toch nog voor 220 euro verkocht en buiten inclusief catering voor 250 euro omgezet.

Het was een leuke, maar bijzondere “koude” dag!


v.l.n.r.Hans Koenders ( voorzitter van rode kruis Westerkwartier) Janneke van Kammen, twee vrijwilligers van het Rode Kruis en Ria Kooiker

 
Overhandiging gift voor World Servants. Overhandiging gift voor World Servants.

World Servants staat landelijk bekend dat er veel groepen jongeren en volwassenen geheel vrijwillig ontwikkelingshulp gaan bieden in vaak de armste landen ter wereld. Zo is dit jaar Daniel van der Velde die in de zomervakantie van 2016 naar Malawi wil gaan om daar mee te bouwen aan scholen etc. Scholen en het geloof is in Malawi in de meeste gevallen onbekend. Daniel probeert d.m.v. verkoop en acties zo geld bij elkaar te verzamelen om zo de reis mogelijk te maken. In de ontmoetingskerk staat een tafel met verschillende dingen die verkocht kunnen worden.Vaak staat Daniel daar achter. De gehele opbrengst is bestemd voor World Servants. Voor de reis alleen al is een bedrag van 2500 euro nodig.

Daniel ontving van 't Trefpunt een symbolische gift van 500 euro die door zijn moeder werd overhandigt.

 
Kringloopcentrum "Trefpunt" geeft gift voor Actie Schoenendoos. Kringloopcentrum "Trefpunt" geeft gift voor Actie Schoenendoos.


Actie schoenendoos is na meer dan 20 jaar een begrip geworden door heel Nederland. Ieder jaar worden er bestemmingen gekozen waar kansarme kinderen de gevulde dozen in ontvangst mogen nemen. Dit jaar is er voor Siërra Leone,Togo,Roemenie,Oekraïne en Moldavië gekozen. Na meer dan 20 jaar is Actie4kids nog steeds nodig. Ook nu nog leeft 1 op de 2 kinderen wereldwijd in armoede. De slogan van Actie4kids is “Voor jou van mij”. Jij mag jouw speelgoed en geld delen met een kind, dat waarschijnlijk nog nooit een cadeautje heeft gehad. We horen vaak dat kinderen weer naar school kunnen gaan door de schriften en pennen uit de schoenendozen. Er is ook gekeken wat er gedaan kan worden voor de stroom vluchtelingen naar Europa. Er is samen met stichting Gave een rugtas actie georganiseerd voor Nederlandse asielkinderen. Er zullen 2500 kinderen dit jaar voor de Kerst een rugtasje met speelgoed ontvangen. Verder is er gekeken naar de vluchtelingen binnen de grenzen van Europa die op doortocht zijn. Het is niet zinvol om hun nog extra bagage mee te geven in de vorm van een gevulde schoenendoos. Er is daarom gekeken naar een land waar vluchtelingen met hun kinderen voor langere tijd verblijven. Er is gekozen voor Irak, een land waar meer dan 4 miljoen vluchtelingen voor langere tijd verblijven in kampen. Delen van Irak zijn goed bereikbaar en er zijn lokaal goede partners om de dozen uit te delen. Naast de gevulde dozen waar scholen en kerken aan hebben meegedaan zijn er ook transportkosten nodig. Aukje van Dellen (vrijwilligster van het Trefpunt) heeft de cheque van 500 euro overhandigt voor de transportkosten aan Prospère de Vries. Hij zit in groep 6 van de basisschool de Bron en is de zoon van Daan en Anneke de Vries, zij verzorgen de actie schoenendoos in Marum. Ook kinderen van de Bron hebben meegeholpen om schoenendozen klaar te maken. Kleuterjuf Aukje heeft dit op de Bron aangestuurd. Voor verdere informatie kunt u kijken op www.actie4kids.org

v.r.n.l. Aukje van Dellen Vrijwilligster van 't Trefpunt Prospere de Vries achter hem Anneke de Vries en daarnaast Juf Aukje met de leerlingen van De Bron
 

 
Gift van € 500 aan de Voedselbank. Gift van € 500 aan de Voedselbank.

Tijdens het startweekend in september van zowel scholen als kerken is er een MaRun geweest. De opbrengst hiervan was voor de voedselbank. Hieraan deden veel deelnemers aan mee zoals ook de voorganger Ds. Klomp van de ontmoetingskerk. Kringloopcentrum "Trefpunt"heeft een gift van € 500  geschonken die Ds. Klomp heeft overhandigd aan Arnold Boekema de voorzitter van de organisatie MaRun. De totale opbrengst van de MaRun inclusief de gift van Trefpunt is uiteindelijk geëindigd op € 3.123,67

v.l.n.r.Arnoud Boekema en DS. Marcus Klomp
 

 
Gift van € 600 voor 8 matrassen aan Bukumbi hospital. Gift van € 600 voor 8 matrassen aan Bukumbi hospital.

Sinds april 2015 werken Fred en Tijda als vrijwillige lekenmissionarissen in Bukumbi hospital, een klein missieziekenhuis van de White Fathers dicht bij Mwanza en het Victoriameer in Tanzania. Ze zijn hier voor de komende jaren gestationeerd. Tijda als fysiotherapeute en Fred als IT-er. Daarnaast is Tijda ook begonnen met het opleiden van een fysiotherapie assistente zodat, het werk voortgezet kan worden bij hun vertrek.
Het Bukumbi missieziekenhuis, dat al meer dan 100 jaar bestaat, heeft het de laatste jaren mede door slecht management, financieel erg zwaar gehad. Door het opzetten van een gedegen 5-jaren plan, het vervangen van de medical doctor in charge en het inzetten van een aantal zeer gedreven en ervaren nonnen hopen de White Fathers het tij te keren.
Het ziekenhuis heeft 130 bedden met matrassen die de naam matras eigenlijk niet verdienen. Ze zijn vies en versleten. Door matrassen vanuit Nederland te versturen komen er veel te hoge kosten bij van vervoer en invoerrechten. Zo werd er gekeken naar sponsoren die het ziekenhuis aan nieuwe matrassen wilde helpen. Eén matras is 75 euro. Kringloop "Trefpunt" heeft een gift geschonken van 600 euro voor 8 nieuwe matrassen. Wat is het toch bijzonder dat er overal ter wereld nog vrijwilligers aan het werk willen zijn die omzien naar de medemens. Jannie Bruinsma ( vrijwilligster van kringloopcentrum "Trefpunt") heeft de gift van 600 euro voor 8 matrassen overhandigd aan de vrienden (Fred & Tijda) van haar dochter.

v.l.n.r. Jannie Tijda en Fred

 
Kringloopcentrum 't Trefpunt bestaat 5 jaar Kringloopcentrum 't Trefpunt bestaat 5 jaar

Wat gaat de tijd toch snel. Vijf jaar geleden is een klein groepje vrijwilligers gestart met een kringloopcentrum in de pastorie. In deze tijd is er veel gedaan en ontstaan en aan vele goede doelen binnen en buiten de kerk geschonken.


Doordat we dit jaar 5 jaar bestaan is er eenmalig twee maal een bedrag geschonken zowel binnen als buiten de kerk van 5000 euro.Wij zijn dankbaar dat we dit zo al 5 jaar kunnen doen en hopen dat we nog lang met de Kringloop door kunnen gaan. Wij willen alle bezoekers bedanken voor alle goederen die worden ingebracht, maar ook die worden gekocht. Verder ook de vele vrijwilligers die altijd klaar staan om een steentje bij te dragen. Wij hopen nog lang zo door te blijven gaan om de vele goede doelen zowel binnen als buiten de kerk te ondersteunen.

lees meer »
 
Gift voor Kerk TV Gift voor Kerk TV

De eerste schenking van 5000 euro was voor de kerk T.V.
Wat is het toch mooi dat een ieder hiervan gebruik kan maken waar ook ter wereld. Zo kunnen alle diensten uitgezonden worden zowel de ere diensten rouw- en trouwdiensten.
Wilt u een dienst meemaken of heeft u een dienst gemist dan kan u naar de site gaan Protestantse gemeente Marum-Noorwijk en zo een datum aanklikken bij kerkdienst gemist.

De familie Koenes heeft de gift overhandigd voor de kerk TV aan Boeke Boekema, voorzitter van de commissie Kerk TV.

 
Gift voor Stchting Joshua de Jong Gift voor Stchting Joshua de Jong

De tweede schenking van 2 maal 2.500 euro is naar Stichting Joshua de Jong gegaan.
Hiervan is 2.500 naar de stichting voor onderzoek van Duchenne Parents Project. Joshua lijdt aan een progressieve spierziekte Duchenne. Er is nog veel onderzoek nodig voor deze spierziekte.
De volgende 2.500 is naar de ouders van Joshua gegaan. Het gezin woont in Marum. Er waren aanpassingen in huis noodzakelijk zodat er een verbouwing heeft plaats gevonden. Zo is het mogelijk dat Joshua zo lang mogelijk comfortabel thuis bij zijn ouders en zusje kan wonen.
Mocht u meer willen weten over de spierziekte Duchenne dan kan u op de site kijken https://www.duchenne.nl/

Vrijwilligster Jikke de Haan heeft de gift overhandigd aan de fam de Jong, wonende aan de Hoornweg.
 

 
Gift voor Musical Mozes. Gift voor Musical Mozes.


Het gaat goed met de kringloopwinkel 't Trefpunt.

Zoals u allen wel weet is de musical Mozes uitgevoerd. Wij hebben daar allemaal van genoten. Leni Huizinga lid van de commissie "musical Mozes" heeft een cheque van 500 euro overhandigt gekregen van Adri Castelein die zelf ook in de musical heeft meegespeeld.
 De vrijwilligers van ‘t Trefpunt wil een ieder bedanken die het mogelijk hebben gemaakt dat deze gift overhandigd kon worden.
 
 

 
Gift Gift


Afgelopen keer mocht de familie Kleefstra uit Marum, vrijwilligers bij de stichting Groningen – Friesland – Drenthe, een cheque van 500 euro in ontvangst nemen.

De familie Kleefstra adopteert een gezin uit Roemenië, een 23 jarige zoon van dit gezin moet een oogoperatie ondergaan en de kosten voor deze operatie zijn € 200,= waarnaast de overige € 300,= ten goede komen aan de stichting.


Wij willen alle vrijwilligers en bezoekers van het kringloopcentrum hartelijk bedanken voor deze mooie gift.

 

 
Hulp voor vervolgde christenen in Syrië en Irak Hulp voor vervolgde christenen in Syrië en Irak


Fiktoria Elias, vrijwilligster bij Kringloopcentrum 't Trefpunt, heeft een gift overhandigd van € 1000,-- voor vervolgde Christenen aan een medewerkster van de Stichting Open Doors.
In Syrië en Irak zijn er veel mensen die dringend hulp nodig hebben.
Een groep die veelal vergeten wordt, is de christelijke minderheid in deze landen.
Stichting Open Doors wil deze specifieke groep ondersteunen.
Het 't Trefpunt wil met deze gift laten zien dat we in 2015 ook met deze mensen meeleven en we hopen dat zij snel in vrede en vrijheid mogen leven.

 

 

 
Kringloopcentrum 't Trefpunt Kringloopcentrum 't Trefpunt

Stage loopster Elise Cruiming heeft een gift van € 1000,-- overhandigd aan Miranda Jonkman, 11 jaar, uit Den Horn.
Miranda heeft het initiatief genomen om mobiele telefoons in te zamelen voor haar broer Rene, die lijdt aan de ziekte Fanconi-Anemie. Het geld wordt besteed voor medisch onderzoek dat er op termijn toe moet leiden dat er alsnog een goede medicatie voor deze ziekte ontwikkeld kan worden.

 

Er heeft inmiddels ook een benefiet concert voor dit doel plaatsgevonden in de Kruisweg in Marum.

 
Stichting Sparrow Stichting Sparrow

Stichting Sparrow is een christelijke organisatie die werkzaam is in de Filippijnen; ‘Gods liefde delen en mensen op een praktische manier helpen hun levensstandaard te verhogen’ is hun motto. Ieder kind heeft recht op onderwijs, door middel van het scholingsproject draagt Sparrow bij aan dit kinderrecht. Omdat medische zorg voor mensen onder de armoedegrens vaak onbereikbaar is is er een medisch fonds opgericht waardoor mensen ieder half jaar een beroep op tandarts of arts kunnen doen en in ernstige situaties medische zorg krijgen. Daarnaast worden elke week bijbelstudies georganiseerd.  Jan en Gerrie Renkema hebben een gift van € 500,-- overhandigd aan familie van hen, Remco en Elly Pijper uit Niekerk, zij zijn nauw betrokken bij stichting Sparrow.Meer informatie over stichting Sparrow; www.sparrowfoundation.nl

 
De Omdenkers De Omdenkers

“Het armoedeprobleem heeft woorden nodig. Anders blijft het een stil verhaal dat alleen wordt gekend door hen die het overkomt” aldus Laurens Umans, regisseur van het stuk ‘De Omdenkers’. In de Onderweg van februari hebt u al kunnen lezen over deze theatervoorstelling.  In het stuk acteren mensen die in armoede en sociaal isolement leven. Het theaterstuk legt iets essentieels bloot; iedereen die het ziet wordt aan het denken gezet over menselijk falen en menselijke kracht. Vrijwilligster Bregtje Struiksma heeft een gifttoezegging van € 350,00 overhandigd aan initiatiefneemster Gerda Alserda.

 

 
 

 
Giften Giften

Overzicht van de giften die door u mogelijk zijn gemaakt en door de vrijwilligers van het Kringloopcentrum overhandigd mochten worden.

lees meer »
 
 
I

COLLECTEBONNEN

 
Facebook

Volg ons ook op 

 
Ontstaan Gereformeerde kerk van De Wilp
Op de website gereformeerdeKerken.info staat een artikel over het ontstaan van de voormalige Gereformeerde Kerk te De Wilp, waarbij destijds ook de Gereformeerde Kerken te Haulerwijk en Marum een rol speelden.
Op de site staan verder nog veel meer interessante artikelen.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.